Bibel med blomster og kop. Foto: Unsplash.

14.04.2021

Hvad er forskellen på klagesange og klagesalmer?

Hvad er egentlig forskellen på Klagesangene og Klagesalmerne i Det Gamle Testamente? Teolog Birgit Svendsen giver et svar i brevkassen

Hej brevkasse.

Jeg undrer mig over følgende: Hvad er egentlig forskellen på Klagesangene og Klagesalmerne i Det Gamle Testamente? 

Venlig hilsen
Ida

-----------------------------------------------------------------------------

Kære Ida.

Tak for dit spørgsmål. Her følger mit svar.

Om Klagesangene
I den danske oversættelse af Det Gamle Testamente er Klagesangene, placeret efter profeten Jeremias. Det skyldes, at denne profet oprindeligt blev anset for Klagesangenes forfatter.

Klagesangene er på 5 kapitler, som hver er et klagedigt over Jerusalems fald. De begivenheder sangene handler om er således Jerusalems ødelæggelse i 587 f.Kr. ved babyloniernes angreb.

I kapitel 1-4 er disse digte alfabetiske, dvs. at det første bogstav i hver linje er det hebraiske alfabets bogstaver i rækkefølge.

Der er ikke kun tale om de tilbageblevnes sorg over ulykken, men digtene skal også forstås som bekendelse og bøn. Begivenhederne tolkes nemlig ikke som et tegn på Jahves afmagt, men tværtimod som hans straf, hvorfor de indbyder til bod.

Traditionen om Jeremias som forfatter kan hverken bekræftes eller afkræftes; men manglen på berøringspunkter mellem klagesangene og Jeremias forkyndelse gør profetens forfatterskab tvivlsomt.

 Man kan derimod forestille sig, at klagesangene har været anvendt ved de klagefester, som tilbageblevne jøder har holdt i Jerusalem efter 587 f.Kr.

Om Klagesalmerne
Ak og tak – det er den korte gengivelse af de 150 salmer i Salmernes Bog i Det Gamle Testamente.

Det er ikke salmer, som vi kender dem fra salmebogen med vers og rim, der er skabt til at synge som fællessang. Men de er poesi, og man mener også, at de har været brugt til gudstjenesterne i templet og synagogerne, hvor de er blevet fremført, ikke nødvendigvis sunget, med musikledsagelse.

Mange af salmerne er direkte henvendelser til Gud, men de er meget forskellige i både længde og indhold. Man taler f.eks. om individuelle klagesalmer, kollektive klagesalmer, tronbestigelsessalmer, kongesalmer m.fl. Men fælles for dem er, at de kredser om eller ender med taknemmelighed og tillid til Gud, selv i de ret markante klagesalmer.

En del af de kollektive klagesalmer kan tidsfæstes med nogen sikkerhed. Dette skyldes at de handler om kendte begivenheder. De væsentligste er Jerusalems ødelæggelse i 587 f.Kr. og det babylonske eksil (salme 74; 79; 137).

De hyppigst forekommende af alle salmerne er de individuelle klagesalmer (f.eks. Salmerne 3-7;13;22; 42-43; 51,139-143), hvor klagen kan dreje sig om sygdom, om omgivelsernes fjendtlige holdning og handlinger eller uretfærdige anklager; salmisten kan også klage over, at Gud har forladt ham

I sådanne situationer påkaldes Jahve som den, der skal skaffe den klagende social eller almenmenneskelig retfærdighed.

Klagesalmerne hørte som nævnt ovenfor hjemme i templet, hvor klage over livets forhold blev rettet til Gud; men de blev i tiden efter eksilet i Babylon også anvendt uden for templet.

Det kan endvidere nævnes, at salme 13 fra Salmernes Bog anvendes i bibelsk sjælesorg. Læs mere om det her.

Venlig hilsen
Birgit Svendsen

Birgit Svendsen er tidligere sognepræst redaktør for Bibelselskabets brevkasse. Hun er cand.mag. i historie og kristendomskundskab og cand.theol. Desuden Master i sjælesorg. Se hendes brevkassesvar her.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

TAK - Salmernes Bog på nudansk

Salmernes Bog i ny oversættelse til det moderne menneske.
Tak - Salmernes Bog
249,95

Sidetal: 307 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-858-3
Mål: 21 x 15 x 2 cm