Der er stor efterspørgsel på bibler i Kina. Her viser kvinder deres nye bibler frem. Foto: Dag Smemo, De Forende Bibelselskaber.
Bibelen efterspørges mere og mere i Kina. Foto: Dag Smemo, United Bible Societies

Indsamlingsetik

Bibelselskabet er medlem af de danske indsamlingsorganisationers brancheorganisation ISOBRO. ISOBRO's formål er blandt andet at virke for en sund og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren.

ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinjer (del A) gælder for alle medlemmer. Overordnet omhandler de:

  • at medlemmerne udviser respekt for bidragyderens integritet og handlefrihed samt øvrige organisationers integritet og handlefrihed 
  • at der eksisterer åbenhed om egen organisations formål, ledelse og økonomi 
  • at der hersker troværdighed vedrørende indsamlingens formål og brugen af de indsamlede midler

Du kan finde retningslinjerne udførligt beskrevet på ISOBRO's hjemmeside.

Indsamlingsorganisationerne forpligter sig desuden til at udarbejde yderligere retningslinjer, som er specifikke for den enkelte organisation (del B).  ISOBRO er bekendt med Bibelselskabets del B, som kan downloades her.

Hvis du mener, at der er sket en fejl eller du er blevet forkert behandlet eller vejledt, er du altid velkommen til at rette henvendelse til Bibelselskabet pr. brev, email eller telefon. Kontaktoplysninger finder du nederst på siden. Klager af mere principiel karakter, der vedrører Bibelselskabets indsamlingsvirksomhed, kan også forelægges indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO.

Guds ABC

En poetisk og humoristisk gendigtning af Bibelens første kapitler
Guds ABC
229,95

Forfatter: Marianne Iben Hansen
Illustrator: Peter Bay Alexandersen
Sidetal: 64 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-915-3
Mål: 20 x 27 cm.