56-årige Elizabeth Lukalu har boet i flygtningelejren Nakivale i 6 år. Hun har deltaget i bibelsk sjælesorg i Pentacostel Church, hvor hun synger i kor og hjælper forældreløse børn. Elizabeth mistede sin mand, blev voldtaget og lemlæstet, og måtte flygte fra hus og hjem. Foto: Les Kaner
56-årige Elizabeth Lukalu har boet i flygtningelejren Nakivale i 6 år. Hun har deltaget i bibelsk sjælesorg i Pentacostel Church, hvor hun synger i kor og hjælper forældreløse børn. Foto: Les Kaner

Af Synne Garff, international chef

"Jeg takker Gud for at være i live – det er noget nyt"

Elizabeth Lukalu ledede et center for voldtægtsramte kvinder, men en dag blev hun selv offer for en sjælden brutalitet. I dag har hun fået livsmodet tilbage ved hjælp af bibelsk sjælesorg

Den høje, ranglede skikkelse bevæger sig med stoisk ro. Jeg bemærkede Elizabeths sørgmodige ansigt, da koret sang i kirken dagen før, rytmisk akkompagneret af en tromme. Nu sidder vi over for hinanden på hver sin hvide plastikstol under et højt træ, hvis krone skærmer mod den pågående sol. I hendes mørke arme er der aftegnet lange lyse striber. Det er ar efter voldsmændenes ugerninger og en daglig påmindelse om den aften for efterhånden seks år siden, hvor mørket trængte ind i hendes liv, så tilliden til verden ikke mere er den samme.

Fra fyrtårn til offer

Elizabeth levede sammen med sin mand og 14 børn og børnebørn. Hun var leder af organisationen Raped mothers, som hjalp enlige mødre med at komme på fode igen efter seksuelle overgreb. En nat blev naboens syvårige datter voldtaget af to brødre. Elizabeth fandt ud af, hvem de skyldige var, og kunne ikke tie om sin viden. Der gik ikke længe, så blev hun opsøgt af venner til voldtægtsforbryderne, der truende råbte, at hun ikke skulle gå omkring og sprede rygter.

Herefter slog de hendes mand ihjel, voldtog Elizabeth og skar flere af hendes fingre af, ridsede dybe furer i hendes hoved og brækkede den ene arm. Elizabeth sank blødende om på gulvet. Kolleger blev hidkaldt og fik hende på hospitalet, hvor hun lå i koma i flere uger. Da hun omsider kom til sig selv og var i stand til at bevæge sig, hjalp kollegerne hende med at flygte sammen med resten af familien.

56-årige Elizabeth Lukalu har boet i flygtningelejren Nakivale i 6 år. Hun har deltaget i bibelsk sjælesorg i Pentacostel Church, hvor hun synger i kor og hjælper forældreløse børn. Elizabeth mistede sin mand, blev voldtaget og lemlæstet, og måtte flygte fra hus og hjem. Foto: Les Kaner
Elizabeth mistede sin mand, blev voldtaget og lemlæstet, og måtte flygte fra hus og hjem. Foto: Les Kaner

I mørket

I flygtningelejren Nakivale afløste den ene dag den anden. Elizabeth havde mistet appetitten og var opslugt af mørke tanker. Men så for et år siden var der et tilbud i kirken om at deltage i et kursus i bibelsk sjælesorg.

”Jeg var elendig, havde ikke lyst til at leve. Bogens første kapitel om, hvorfor der er lidelse i verden, vakte min interesse. Vi diskuterede den tvivl og vrede og bitterhed, som var ved at ødelægge mig. Det er svært at forstå, hvorfor det her kunne overgå mig og min familie, når Gud er kærlig. Det er næsten umuligt at tro på, at Gud rent faktisk lider med os, og at han føler vores smerte.”

Elizabeth Lukalu (th) var leder af et krisecenter for kvinder, der havde været udsat  for seksuelle overgreb. Hun levede et på mange måder godt og harmonisk liv med  sin mand, børn og børnebørn. Men en aften blev der vendt op og ned på hendes  tilværelse. Foto: Les Kaner.
Elizabeth Lukalu (th) var leder af et krisecenter for kvinder, der havde været udsat for seksuelle overgreb. Hun levede et på mange måder godt og harmonisk liv med sin mand, børn og børnebørn. Men en aften blev der vendt op og ned på hendes tilværelse. Foto: Les Kaner

Syndefaldet

I bogen diskuteres det, hvordan lidelse kom ind i verden den dag, Adam besluttede sig for at bryde den ene begrænsning Gud havde sat: Adam spiste af kundskabens træ. Ved syndefaldet kom ondskab og død ind i verden. Alle mennesker, kristne som ikke-kristne oplever konsekvenserne af Adam og Evas ulydighed. Satan kan man også kalde ødelæggeren, der gjorde oprør mod Gud og har travlt med at få så mange mennesker som muligt til at vende Gud ryggen (Lukas 22,31 / 1 Petersbrev 5,8-9). Ødelæggeren lyver og slår ihjel (Johannes 8,44). Dem der adlyder ham lyver, slår ihjel og ødelægger. Gud giver os frihed til at vælge, om vi vil adlyde ham eller ej. Gud skabte mennesket med frihed til at vælge godt eller ondt. Han er sorgfuld, når vi vælger at gøre forfærdelige ting, men han lader os vælge selv (Matthæus 23,37b og Rom 3,10-18).

Og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.

1. Petersbrev 5, 7

Sommetider lider vi, fordi andre mennesker vælger at handle ondt (1 Petersbrev 2,20-22 og 3,14-17). Men Gud er med os i lidelsen, hvis vi formår at søge ham. Som der står hos Esajas:

Som hyrden vogter han sin hjord,
han samler dem med sin arm;
han løfter lammene op i sin favn,
han leder moderfårene.

Ny retning

Elizabeth bestræber sig på så godt hun kan at trøste og hjælpe nogle af de forældreløse børn i kirken. Men kræfterne rækker ikke altid. Hun kigger på sine maltrakterede hænder. Da hun ser op, løber en smal flod af tårer ned langs de furede kinder.

”Når jeg taler om det, der skete, kommer det hele rullende igen. Der er stadig svære dage, men det er bedre nu. Jeg har fået appetitten igen og kræfter til at hjælpe andre. Og jeg takker Gud for at være i live. Det er noget nyt.”

Tab af alting

Som den amerikanske psykolog og traumeekspert Diane Langberg formulerer det, så er flygtninges traume: Tab af alting! De befinder sig i en permanent tilstand af usikkerhed, forudsigeligheden forsvinder, flygtningen er fremmedgjort, mister sin identitet. 

Der er: Tab af hjemmet, tab af land, tab af rødder, tab af rutiner, tab af lugte. Tab af fred, glæde, håb, værdighed, referencepunkter. Tab af tro, tradition, sprog, mad, sange, historie, relationer. Tab af traditioner, venskaber osv. osv. Flygtningen mister emotionelt, materielt, socialt, kulturelt, geografisk, spirituelt, religiøst. Flygtningens relationer skal derfor væves sammen på ny.