Coronavirus-angreb i Kina. Foto: Scanpix
Kina har udstedt et dekret, der begrænser forsamlingsfriheden. Mange kirker er stoppet med at afholde gudstjenester. I det omfang det er muligt, benyttes sociale medier til at formidle evangeliet. Foto: Scanpix

Synne Garff, international chef

Kina: Corona-virus rammer præsterne hårdt

Forsamlingsfriheden er indskrænket. Alle gudstjenester er suspenderet. Der er akut behov for hjælp i Hubei-provinsen.

Et overvældende antal af de inficerede tilfælde og dødsfald finder sted i det kinesiske fastland, primært i Hubei-provinsen og især i dens hovedstad Wuhan, hvor udbruddet begyndte. Myndighederne har indført udvidede ferier for skoler og virksomheder samt rejsebegrænsninger. Nogle byer har desuden fået indført hjemmekarantæne, der sætter begrænsninger på, hvor ofte folk må forlade huset for at købe ind.

Virus-epidemien er gået hårdt ud over kirkelivet

I slutningen af ​​januar suspenderede Hubei Christian Council / TSPM alle kirkegudstjenester og forsamlinger, som svar på et direktiv om begrænsninger for forsamlingsfriheden fra myndighederne. Det er nu også blevet implementeret af mange andre kirker i resten af Kina.

Ma Xin Ping, lægmandsprædikant i Kina under Corona-virus. Foto: De Forenede Bibelselskaber
Ma Xin Ping er lægmandsprædikant og må køre på motorcykel for hver uge at nå rundt til sine fire kirker. Hun arbejder i Henan-provinsen, der ligger lige nord for Hubei, som er epicenter for CORONA-virus. For tiden er meget kirkearbejde indstillet på grund af virusangrebet. Det rammer præster og lægmandsprædikanter hårdt økonomisk. Foto: De Forenede Bibelselskaber

Kirkerne giver ikke op - intensivering af alternative formidlingsformer

Under suspensionen har mange bykirker intensiveret alternative formidlingsformer med live-stream-tjenester på internettet. Der indspilles også lydprædikener, udsendes bønner og opmuntrende beskeder via sociale medier. Troende opfordres desuden til at afholde deres egne gudstjenester. På grund af hjemmekarantænen har kristne pludselig mere tid i sammenhæng. Kirkerne melder, at flere benytter lejligheden til bibelstudier, refleksion og fordybelse på egen hånd.

På grund af hjemmekarantænen har kristne pludselig mere tid i sammen-hæng. Kirkerne melder, at flere benyt-ter lejligheden til bibelstudier, reflek-sion og fordybelse på egen hånd.

Bibeloplæsning, Kina, Coronavirus. Foto: De Forenede Bibelselskaber
Under suspensionen har mange bykirker intensiveret alternative formidlingsformer med live-stream-tjenester på internettet. Der indspilles også lydprædikener, udsendes bønner og opmuntrende beskeder via sociale medier. Troende opfordres desuden til at afholde deres egne gudstjenester. Foto: De Forenede Bibelselskaber

De Forenede Bibelselskaber er i kontakt med vores kolleger i Kina, der holder forbindelsen til kirkepartnere i Hubei og storbyen Wuhan. Myndighederne har sørget for ansigtsmasker, hygiejneforsyninger til hospitaler og medicinsk personale samt andre fornødenheder. Men vores kirkepartnere i Hubei udtrykker nu akut behov for følgende til deres kirkemedlemmer:

  1. støtte til mad, drikke, husleje og andre basale behov for dem, der er smittet, især på landet.
  2. økonomisk støtte til omkring 50 præster, der er blevet hårdt ramt af krisen. På grund af provinsens lukning og den midlertidige lukning af kirker, påvirkes mange af præsterne i landdistrikterne. Deres levebrød er nemlig afhængig af kirkernes donationer.
Hubei-provincen, Kina. Foto: iStock

Situationen udvikler sig dag for dag. Vi forventer, at der kan være yderligere behov i den kommende tid, når byen ikke mere er lukket, og kirkerne er i stand til bedre at evaluere behovene. Tak for enhver støtte til de smittede og afsondrede præster i Kina.

Kilde: De Forenede Bibelselskaber og Statens Seruminstitut

Fakta om Coronavirus

Sygdomsudbruddet med coronavirus disease 2019, COVID-19, tager til i omfang, ikke kun i Kina, men globalt. I skrivende stund er næsten 77.000 smittet og 2.247 afgået ved døden. WHO erklærede den 30. januar, at der er tale om en folkesundhedsmæssig krise af international betydning. Det betyder, at WHO bedre kan sikre en koordineret indsats imellem landene for at inddæmme udbruddet.