Bibelen på nudansk bogrække
Det startede med udgivelsen af "Den Nye Aftale – Det Nye Testamente på nudansk", og senere er nogle af de gammeltestamentlige bøger kommet til.

"Bibelen på nudansk": En bibel, der er til at forstå

Bibelselskabet er i gang med at oversætte Det Gamle Testamente til nudansk. Formålet er at få flere mennesker til at læse og bruge Bibelen. Men hvad er en nudansk bibeloversættelse?

Nudansk er det sprog, som vi til daglig taler med hinanden. En nudansk bibeloversættelse kan derfor forstås umiddelbart af den 14-årige Patrick fra Herlev. Oversættelsen vil ligeledes ramme plet hos den 48-årige sygeplejerske fra Odense, der normalt kun kommer i kirke til jul. En nudansk bibeloversættelse kræver med andre ord ingen særlige forudsætninger af sin læser.

For de mennesker, der skal oversætte, bearbejde og redigere den nudanske bibeloversættelse, kræves imidlertid en hel del. Vaner skal ændres. Traditioner skal overvejes. Meninger skal brydes. Og der skal tænkes nyt på mange, mange måder. Altid for at nå målet: At gøre bibelteksten så forståelig som overhovedet muligt for den nutidige og næsten forudsætningsløse læser.

En stribe sproglige pejlemærker hjælper alle, der arbejder med projektet, godt på vej i samme retning. Disse fire helt enkle punkter forklarer, hvor vi skal hen:

  • Forståeligt, uden noter
  • Mundret, ikke slang
  • Smukt, gerne poetisk, men ikke arkaisk
  • Rigt varieret, med respekt for tekstens forskellige genrer

Oversættelse er en levende disciplin, og derfor kan disse pejlemærker også udvides, uddybes og sættes ind i en bredere sammenhæng.

Det er en balancegang at oversætte forståeligt

Oversættelsen af Det Gamle Testamente på nudansk adskiller sig fra en autoriseret bibeloversættelse ved ikke på samme måde at være forpligtet på den kirkelige sprogbrug og salmetradition. Den forsøger i stedet at gengive meningen i de hebraiske grundtekster ved hjælp af ord og udtryksmåder, der er alment forståelige på målsproget, nudansk. Det betyder også, at der ikke er brug for forklarende noter. Den nudanske tekst forklarer sig selv.

De centrale teologiske begreber vil i forbindelse med bearbejdningen naturligvis få stor opmærksomhed. Det er vigtigt at finde forståelige og indholdsmæssigt dækkende oversættelser af begreber som f.eks. ’pagt’ eller ’velsignelse’ på nudansk. Samtidig er det en realitet, at en del kendte udtryk i det danske sprog stammer fra tidligere oversættelser af Bibelen. I de tilfælde er bibelsproget blevet hverdagssprog, og det er ikke et mål i sig selv at sløre den sammenhæng og fjerne disse ord og vendinger fra det nudanske bibelsprog. Men det er vigtigt at sikre sig, at de ikke kun er kendte, men også kan forstås i den oprindelige betydning af den forudsætningsløse læser.

Nogle tanker fra den gammeltestamentlige verden ligger et godt stykke fra vores virkelighed i det 21. århundrede. Kønsroller, sociale forhold og nogle af de religiøse forestillinger kan virke uspiselige på den nutidige læser. Men det er ikke oversættelsens opgave at udjævne det, der i dag kan opleves som anstødeligt eller fremmedartet. Teksten skal være let at forstå, ja, men man vil aldrig kunne få enhver læser til at være enig i dag. Og det er heller ikke hensigten.

I den gode, nudanske oversættelse bliver sproget usynligt, mens indholdet står klart. Vi vil fjerne den sproglige barriere, ikke nødvendigvis den kulturelle. Det er en balancegang.

Det skal være let at læse op

Sproget i Det Gamle Testamente på nudansk skal være stærkt nok til at kunne tåle udstrakt brug og enkelt nok til uden besvær at kunne blive læst højt af en gennemsnitlig læser. Store dele af teksterne fra Det Gamle Testamente blev oprindelig lært udenad og fortalt fra mund til mund. Også derfor giver det god mening, at den nudanske tekst flyder let og ubesværet, når den læses højt.

”Mundret” betyder til gengæld ikke street language eller slang. Selvom slang for nogle sprogbrugere både er naturligt og ligger lige for på tungebåndet, så er slang fremmedgørende for flere andre. Desuden ændrer slang sig hurtigt og kan derfor gøre oversættelsen uaktuel før tid.

Så mundret betyder altså "bare", at sproget flyder, at sætningerne ikke er for lange, og at teksten i det hele taget er let at læse højt.

Alle retoriske virkemidler må i brug 

Verdens mest udbredte bibeloversættelse "King James-Bibelen" beskrives ofte som meget smuk. Skønheden kan være svær at sætte på formel, men samtidig er det vigtigt også i den nye, nudanske oversættelse at stræbe efter et æstetisk, kunstnerisk og sprogligt meget attraktivt niveau. Nudansk behøver ikke at være fladt, forsimplet eller forgrovet. Poesi og sprogbilleder hører også med til godt nudansk. 

Hele paletten af retoriske virkemidler vil blive taget i brug, når verdens mest udbredte tekst skal oversættes og formidles til nutidens danskere. Bibelselskabets erfaring er, at nye læsere forventer, at bibelsproget også i dag er smukt, berigende og opløftende. Og det kan og skal kunne lade sig gøre, uden at teksten bliver kunstigt gammeldags eller arkaisk fjern i sin stil.

Det rigt varierede sprog udelukker ingen ord på forhånd

Ordet bibel er sprogligt beslægtet med ordet bibliotek. Og det er ikke noget tilfælde. For Bibelen er som et bibliotek, hvor der findes mange og meget forskellige typer af tekster, genrer og stillejer. Det er væsentligt, at oversættelsen afspejler de forskellige genrer i Det Gamle Testamente, fortællestoffet, poesien, lovteksterne, etc. Som læser må man gerne opleve, at der er forskel, ligesom der også er forskel på bøgerne på biblioteket. Samtidig gør sproglig variation helt grundlæggende læsningen mere spændende for læseren.

Ved oversættelsen af Det Gamle Testamente til nudansk er der nok pejlemærker og sproglige idealer, men der er ingen dogmeregler, og ingen ord er dømt ude på forhånd.

Processen

Bibeloversættelse er ikke en enkeltmandsdisciplin. Derfor foregår arbejdet med oversættelsen til nudansk i et tæt samarbejde mellem eksperter i hebraisk sprog og kultur, teologi, dansk/nudansk sprog og bibelformidling.

Oversættelsen til nudansk skal ikke autoriseres, og derfor er og skal der være plads til at eksperimentere og gå nye veje.

Når oversættelsen af samtlige bøger i Det Gamle Testamente til nudansk er færdig, vil værket udkomme som en del af "Bibelen på nudansk" sammen med Det Nye Testamente på nudansk, som Bibelselskabet udgav i 2007.  

Tilbage til kilderne

Bibelen kan oversættes på mange forskellige måder. I Bibelselskabets udgivelser oversættes altid fra grundsprogene af fagfolk, der selv mestrer hebraisk og/eller græsk. Første Mosebog er oversat fra hebraisk til nudansk med titlen Begyndelsen fra Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesell­schaft, Stuttgart, 1967. Prædikerens Bog er oversat fra hebraisk til nudansk som Tænkeren fra Biblia Hebraica Quinta, Fascicle 18: General Introduction and Megilloth, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 2004.

Sange til kærligheden

En oplagt gavebog om kærlighed - med smuk poesi fra Bibelen og tankevækkende essays
Sange til kærligheden
169,95

Forfatter: Essays af Poul Pilgaard Johnsen, Mattias Stølen Due, Pia Søltoft
Sidetal: 72 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-931-3
Mål: 14 x 19,5 cm.

Bibelen 2020 + mulepose

Hele Danmarks nye bibel udkommer den 20. marts 2020. Bestil senest 13. marts og få en mulepose med i købet
Bibelen 2020 + mulepose
399,95

Udkommer 20/3 2020. Forudbestil allerede nu.

Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-990-0