Den Nye Aftale er oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk. Den udkom første gang i 2007. Med denne oversættelse blev grunden lagt til ambitionen om med tiden at udgive hele Bibelen på nudansk.
"Den Nye Aftale" er udkommet i mange forskellige udgaver med hvert sit udtryk. Her ses en af de mest populære udgaver.

Det begyndte med Det Nye Testamente på nudansk

Den Nye Aftale er oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk. Med denne oversættelse blev grunden lagt til ambitionen om med tiden at udgive hele Bibelen på nudansk. Her fortæller biskop Tine Lindhardt om baggrunden for og hensigten med Den Nye Aftale.

Som konfirmand talte jeg blip-ord. Det var alle de ord, jeg ikke umiddelbart forstod, når jeg gik i kirke. Det var en del for én, der ikke var vokset op med kirke, bibel og kristendom. Hvis jeg var blevet sendt til opera eller fodbold, ville der også have været mange blip-ord, om end de ville have været af en anden slags.

I den situation har man brug for et godt sted at begynde. Eller sagt med et billede: Man har brug for trædesten. Sten man kan træde over på - på sin vej ind i forståelsen og udforskningen af det område, man ikke ved så meget om, men gerne vil lære at kende.

Trædesten på solidt fundament

For den, der gerne vil vide noget om kristendom og kristentro er det kommet en markant trædesten, nemlig oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk, kaldet Den Nye Aftale. 

Den skal ikke være et alternativ til den autoriserede oversættelse, men et vigtigt supplement, fordi den er en oversættelse af den græske grundtekst samtidig med, at det er på et enkelt og ligefremt sprog som man umiddelbart kan forstå, også selv om man ikke er fortrolig med kirkens og Bibelens sprog. Den Nye Aftale bliver således et godt sted at begynde og en væsentlig trædesten, som kan hjælpe ind i og videre i forståelsen og udforskningen af alt det som rummes i Det Nye Testamente. Det er i hvert fald tanken og håbet.

Hvad og hvad ikke, hvordan og hvad så

Den Nye Aftale er hvad man vil kalde en meningsbaseret og målsprogsorienteret oversættelse. Ganske kort kan man om de væsentligste principper for oversættelsen sige:

En oversættelse 
- af den græske grundtekst

Det er et vigtigt princip i en dansk oversættelsestradition, at man går til kilden selv, den græske grundtekst. Det gør Den Nye Aftale også.

Nogle af de mest spændende debatter i oversættelsesarbejdet har netop været, når de græsksprogkyndige er blevet udfordret af de dansksprogkyndige til at udfolde og forklare, hvad et græsk ord eller begreb betyder og rummer af mening, så man derudfra har kunnet finde det mest dækkende ord og udtryk for det på dansk.

Målsprogsorienteret
- hverken slang eller kirkesprog

Den Nye Aftale er bevidst oversat til et dansk, der kendes og bruges af den, som ikke er vokset op med kirkens eller Bibelens sprog; et enkelt, letløbende sprog, som kan fremme forståelsen af tekstens indhold og budskab.

Det betyder, at oversætterne ikke alene har spurgt sig selv, om oversættelsen er en korrekt oversættelse af den græske grundtekst, men også om den kan forstås af den ikke-kirkevante og ikke-bibelstærke læser.

Hvor der derfor findes et almindeligt kendt og brugt dansk ord for et bibelsk/kirkeligt begreb, så bruger man det almindeligt kendte. Det kan for eksempel være ’mirakel’ frem for ’under’, eller ’omsorg’ i stedet for ’barmhjertighed’. MEN Den Nye Aftale bruger ikke slang. Så man er ikke ’herreheldig’ i stedet for ’salig’, og ting er heller ikke hverken ’cool’ eller ’seje’.

Meningsbaseret
- ikke politisk korrekt, ikke udglattende, ikke kommentar og ikke omskrivning

En meget væsentlig hensigt med Den Nye Aftale er at få meningen med teksten frem så klart som overhovedet muligt. Det får man ikke altid ved at oversætte ord til ord. På græsk ’gør’ man for eksempel sandheden. Men på almindeligt dansk gør man det sande eller noget, der er sandt.

Undertiden kan det også være nødvendigt at sætte nogle ord ind på dansk, som ikke står i den græske tekst netop for at få den mening frem, som har været selvindlysende for den første læser, men som ikke er det for en læser i dag. Når der for eksempel i den græske tekst står, at ’de gik over på den anden side af Jordan’, så har den første læser vidst, at der var tale om Jordan-floden. Det ved man ikke automatisk i dag, og derfor er man nødt til at sætte det ind.

Man kan også nogle gange være nødt til at bytte om på versene i den græske tekst for at få meningen tydeligt frem. Det gælder især i indledningerne til brevene, hvor der kan være så mange sætninger mellem markering af, hvem der er afsender, og hvem der er modtager, at man som nutidig læser helt mister tråden og forståelsen af, at det er et brev, man læser.

Endelig oversætter man ikke nødvendigvis et græsk ord på én og samme måde alle de steder, hvor det optræder. I stedet lader man oversættelsen være bestemt af den sammenhæng, ordet indgår i for at få meningen og betydningen frem så præcist som muligt, netop det sted.

MEN Den Nye Aftale er ikke en politisk korrekt oversættelse, hvor mænd for eksempel er gjort til kvinder. Det er heller ikke et forsøg på at sløre eller udglatte et indhold, det kan være svært at forstå og/eller acceptere i dag. Tværtimod er det oversættelsens klare hensigt at sørge for, at man sprogligt forstår, at der her er noget, som man (måske) indholdsmæssigt har svært ved at forstå.

Det er med andre ord indholdet, man i givet fald skal støde sig på og synes er svært, ikke sproget. Den Nye Aftale er heller ikke tilpasset moderne kultur og idéer, som klart er i modstrid med den græske teksts mening og forudsætning. Ligesom Den Nye Aftale heller ikke er en kommenteret gengivelse. Det er en oversættelse.

Indvendinger

En oversættelse, man kan forstå også selv, om man ikke er vokset op med kirkens og Bibelens sprog, og som så klart som muligt vil oversætte meningen med den græske grundtekst - det vil mange sikkert glæde sig over og til. Men måske er der også nogen, der vil sige noget andet:

– Får man ikke en mindre præcis oversættelse, når den skal være målsprogsorienteret, og man derfor ikke kan bruge de specielle kirkeord som ’forkynde’, ’hellig’, ’vidnesbyrd’, ’retfærdiggørelse’ osv.? 

– Mister man ikke også en række nuancer i den græske grundtekst – og tager måske ligefrem ’førergreb’ på den, når man vægter forståeligheden så højt, at man undertiden vælger at oversætte den mest sandsynlige betydning i stedet for at holde oversættelsen åben for alle fortolkningsmuligheder? 

– Og er det ikke at snyde læserne at give dem en ’flad’ og enkel oversættelse uden dybde og højde og med alle vanskeligheder retoucheret væk?

Dobbelt bonus

Men et helt foreløbigt svar er, at jo, selvfølgelig mistes der nogle fortolkningsmæssige nuancer i en meningsbaseret og målsprogsorienteret oversættelse. Ikke mange, men nogle. Og jo, selvfølgeligt bliver oversættelsen undertiden lidt mindre præcis, fordi man har færre ord til sin rådighed, når man ikke kan bruge kirkeordene. Men man vinder så meget desto mere.

Man får nemlig en oversættelse, som mange flere kan forstå og forstå meget mere af. Man får en oversættelse, hvor budskabet og meningen står så klart og umisforståeligt, rent sprogligt, at man for alvor kan opdage, hvad det er, man (måske) ikke forstår rent indholdsmæssigt.

Med Den Nye Aftale får man anderledes sagt en trædesten på et solidt fundament, fordi det er en oversættelse af den græske grundtekst. Man får dermed et godt sted at begynde, hvis man gerne vil gå til kilden selv for at få noget at vide om Gud og Jesus og evangeliet, men af én eller anden grund ikke er helt fortrolig med Bibelens og kirkens sprog. Det i sig selv er meget. Oven i købet får den, som er fortrolig med det kirkelige sprog, måske gennem de nye formuleringer, et nyt lys over kendte tekster. Det kan man vel kalde dobbelt bonus.

Den Nye Aftale, grøn paperback

Det Nye Testamente på nudansk i grøn paperback
Den nye aftale grøn
139,95

Ny udgave under forberedelse

Sidetal: 608 sider
Indbinding: Paperback
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-704-3
Mål: 11 x 18 x 4 cm

Bibelen 2020 + mulepose

Hele Danmarks nye bibel udkommer den 20. marts 2020. Bestil senest 13. marts og få en mulepose med i købet
Bibelen 2020 + mulepose
399,95

Udkommer 20/3 2020. Forudbestil allerede nu.

Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-990-0