Bibeloversætter Insutoshi Jamir fra Indien. Foto: De Forenede Bibelselskaber
Bibeloversættere som Insutoshi Jamir fra Indien er med til gøre Bibelen tilgængelig for flere mennesker. Foto: De Forenede Bibelselskaber

Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær i Bibelselskabet

Over halvdelen af verdens sprog mangler Bibelen

En af De Forenede Bibelselskabers fornemmeste opgaver er at oversætte Bibelen, så alle kan læse den. Men over halvdelen af verdens sprog mangler Bibelen

Der er en god og en dårlig nyhed, når det gælder bibeloversættelse. Den gode nyhed er, at 81% af verdens befolkning har adgang til at læse hele Bibelen på deres eget sprog. Den dårlige nyhed er, at der stadig er mange sprog, hvor Bibelen enten ikke er oversat – eller hvor kun mindre dele af Bibelen er tilgængelige.

En af De Forenede Bibelselskabers fornemmeste opgaver er oversættelse. Eller sagt på en anden måde: Det er at sørge for, at Gud også taler dit modersmål.

Bibeloversættelse i global vækst

I 2017 lykkedes det De Forenede Bibelselskaber at fuldføre oversættelsen af 49 oversættelsesprojekter til sprog, der tales af mere end 580 millioner mennesker. Det er noget af en bedrift.

Lige nu arbejdes der på mere end 400 oversættelsesprojekter globalt. I vores eget bibelselskab er vi i gang med at oversætte Det Gamle Testamente til nudansk, så også mennesker uden kendskab til Bibel og kristendom har lettere ved at læse og bruge Bibelen.

En af De Forenede Bibelselskabers fornemmeste opgaver er oversættelse. Eller sagt på en anden måde: Det er at sørge for, at Gud også taler dit modersmål.

Oversættere står over for mange af de samme sproglige udfordringer og overvejelser uanset hvor de bor. Men oversætternes arbejdsbetingelser kan være vidt forskellige. Visse steder i Asien og Nordafrika må bibeloversættere fx leve under jorden, fordi de trues af myndigheder og chikaneres af radikaliserede grupper. Andre steder må de forlade deres hjemland.

I Indien kan oversættelse heldigvis foregå roligt, som hos min kollega Insutoshi Jamir, der arbejder på bibeloversættelse i delstaten Nagaland. Til gengæld er han en travl herre, fordi han samtidig driver et børnehjem med sin hustru.

Over halvdelen af verdens sprog har ikke Bibelen

209 millioner mennesker i verden kan stadig ikke læse Bibelen på deres modersmål. 3.773 sprog er slet ikke oversat, hvilket er over halvdelen af verdens sprog. Der er stadig brug for en indsats for bibeloversættelse. Og til dette arbejde har vi brug for din hjælp. Jeg håber, du vil støtte Insutoshi Jamir og mange andre oversættere, som kun kan fortsætte deres arbejde med din støtte.

Adgang til Bibelen

Adgang til Bibelen

Der er 7.097 sprog i verden:

  • 674 sprog har hele Bibelen.
  • 1.515 sprog har Det Nye Testamente.
  • 1.135 sprog har udvalgte dele af Bibelen.
  • 3.773 sprog har ingen skrifter.

Kilde: De Forenede Bibelselskaber