Oversættelse -søg på Oversættelse

Bibelens ord bliver nærværende på en helt særlig måde, når de læses på ens eget sprog. For verdens bibelselskaber er der en stor opgave i at give flest mulige mennesker bibelen på deres modersmål. 

Millioner af mennesker kan stadig ikke læse Bibelen på deres modersmål. De Forenede Bibelselskaber er førende inden for bibeloversættelse. 

I Danmark er Bibelselskabet i gang med at oversætte Bibelen til nudansk. 

“...men kan jeg ikke sproget, vil jeg stå som en fremmed for den, der taler det, og han som en fremmed for mig.”

Første Korintherbrev 14 ,11