Engagement

Bibelen er med til at skabe livsmod, når mennesker engagerer sig i teksterne, Nogle lærer at læse med Bibelen, mens andre får forløst deres traumer. 

Bibelsk sjælesorg

Mennesker i krise mister ikke kun relationer og sig selv. De mister også troen, som kan hjælpe dem tilbage til livet. Bibelsk sjælesorg bygger på sorggrupper, hvor Bibelens fortællinger inddrages sammen med case-stories, sang, bøn, klagesalmer, rollespil, tegning, betroelse og en god portion psykologi. Metoden er kommet til Danmark.