Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Dette siger Herren, som løskøber dig, Israels Hellige: Jeg er Herren din Gud, ... som fører dig ad vejen, du skal vandre.

Esajas′ Bog 48,17

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Thomas: Thomas er en af Jesus’ 12 disciple og mest kendt fra Johannesevangeliet. Den fortælling har gjort, at han ofte kaldes for Thomas Tvivleren, Den Tvivlende Thomas eller Den Vantro Thomas. Han vil nemlig ikke tro på, at Jesus er stået op fra de døde, før han selv har set det med egne øjne
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Auken: Gud vil stadig hjælpe mig: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Sarah Auken, sognepræst i Kokkedal Kirke, på 6 skarpe
Læs mere>  
På flugt i Jesus’ navnFoto: Synne Garff
"Jeg mistede troen på islams Gud. Hvad var det for en Gud, der hele tiden truede mig, hvis jeg ikke faste­de og bad på den rigtige måde?”, siger Saeed, som måtte flygte fra Iran pga. sin kristne tro. Foto: Synne Garff.
A+/a-   
Saeed måtte flygte over Middelhavet i en gummibåd, fordi han konverterede fra islam til kristendommen
Markusevangeliet kapitel 11, vers 23
Sandelig siger jeg jer: Den, der siger til dette bjerg: Løft dig op og styrt dig i havet! og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det.
Ramadanen var i fuld gang. Irans muslimer markerede med en måneds faste, at det var omkring 1.400 år siden, at profeten Muham­med fik sin første åbenbaring af ærkeenglen Gabri­el. Fasten er en af islams fem søjler og påbyder muslimer at afholde sig fra at spise, drikke og have kønslig omgang. 14-årige Saeed og hans gode ven Amir var glubende sultne. De trak ind i en park. Med sig havde de en sandwich, som de begyndte at dele i al diskretion. Troede de. Pludselig dukkede en politimand op. Han gav spontant Saeed en syn­gende lussing, og arresterede Amir, der med sine 18 år var myndig og derfor kunne straffes. Dom­men faldt hurtigt: 70 piskeslag på ryggen.

Saeed kigger op fra sin frokost. Vi mødtes for få dage siden til en bibelstudiegruppe i Nordsjælland, og jeg har inviteret ham på frokost i Bibelselskabet for at få ham til at fortælle, hvad der fik ham til at konvertere, og hvordan han endte som asylansøger i Danmark. Han er nu blevet 29 år og taler flydende engelsk.

”Episoden i parken var en grundrystelse. Jeg mistede troen på islams Gud. Hvad var det for en Gud, der hele tiden truede mig, hvis jeg ikke faste­de og bad på den rigtige måde?”

Ateist og søgende
I gymnasiet og senere på universitetet stillede Sa­eed mange spørgsmål i religionstimerne. Han ople­vede, at han spurgte i øst, og der blev svaret i vest. Lærerne var ikke tilfredse med hans indsats i mo­skeen; han deltog ikke ofte nok i bønnemøderne. Så han blev straffet med dårligere karakterer, selv om han var en af de dygtigste i sin klasse. Det lyk­kedes ham dog at få en høj stilling i et internatio­nalt firma efter at have afsluttet sin kandidatgrad inden for business.

”Jeg blev efterhånden chefens betroede medar­bejder og levede et privilegeret liv, arbejdede hårdt et par uger, havde en uge fri og tjente godt.”

Flere kolleger var fra udlandet. En af dem talte Saeed særligt godt med. Selv om kollegaen kun så sin hustru og børn et par gange om året, var han al­tid tilfreds. Det undrede Saeed. ”Min far passer på familien,” forklarede kollegaen. Det kunne Saeed ikke få til at hænge sammen, for kollegaens far var død. Så uddybede kollegaen: ”Min far i himlen.” Saeed blev nysgerrig og ville vide mere om denne kærlige far. På et tidspunkt sagde kollegaen:

”Tilgivelse giver større tilfredsstillelse end straf og hævn.”

Det var nyt. Meget af det kollegaen fortalte var i det hele taget nyt, men det, der gjorde størst indtryk, var, at kollegaen foregik med et godt eksempel. Han var simpelthen anderledes. Det strålede ud af ham, at han gjorde sig umage for at efterleve det, han prædikede.

Livstruende sygdom
En morgen vågnede Saeed op og havde forfærde­ligt ondt i munden. Firmaets læge så på hagen, der var svulmet påfaldende op. Så han blev anbefalet at flyve til Teheran for at blive undersøgt nærmere. Saeed glemmer aldrig den dag, han sad i speciali­stens kontor. I den ene hånd holdt specialisten røntgenbilledet af Saeeds hage, mens han med den anden hånd legende kørte en dims omkring sin fin­ger. Så kom det:

”Er der tilfælde af kræft i din familie?”

Saeed stivnede, mens tankerne søgte i retning af hans mor, der var død af brystkræft 6 år tidligere. Det viste sig, at der sad en tumor i Saeeds hage, og den skulle væk hurtigt. Men operationen ville koste mange hundrede tusinde kroner, og dem havde Sa­eed ikke, selv om han tjente godt og kom fra en fa­milie med en glimrende indkomst. Ulykkelig og rådvild rejste Saeed tilbage til sit firma. I flyet kom han til at sidde ved siden af en mand, der ikke kun­ne undgå at bemærke, at tårerne trillede ned ad kinderne på Saeed.

”Hvad trykker dig?” spurgte manden. Saeed ry­stede bare på hovedet. Han orkede ikke at indvie den fremmede i sin ulykke, men anden gang man­den spurgte, forklarede Saeed, hvad der var galt.

”Har du røntgenbillederne?”

”Ja,” svarede Saeed tøvende.

”Så lad mig se dem.”

Manden studerede billederne indgående og sag­de så: ”Jeg tror godt, jeg kan hjælpe dig.” Det viste sig, at manden var tandlæge.

Saeed rykker frem i sædet, kniber øjnene let sammen og spørger: ”Hvad er sandsynligheden for, at jeg lige kommer til at sidde ved siden af en tand­læge, i 8000 meters højde, der vil hjælpe mig?”

Saeed blev indlagt på et hospital og opereret. Da han vågnede, fik han øje på blomster, så han et kort øjeblik troede, han var kommet i himlen. Tandlæ­gen dukkede op og fortalte, at operationen var vel­lykket. Saeed skulle i øvrigt kun betale for opholdet på hospitalet, hvor han skulle være nogle uger.

Et mirakel
”For mig var det et mirakel. Jeg kunne ikke tolke det anderledes. Så da jeg kom tilbage på jobbet, opsøgte jeg min kollega og sagde, at jeg ville vide mere om Bibelen og den kristne Gud.”

Tilgivelse giver større tilfredsstillelse end straf og hævn.Fritiden gik nu med bibelstudier. Hvad kollegaen fortalte, begyndte Saeed at fortælle videre til an­dre, efterhånden som han blev fortrolig med fort­ællingerne. Han producerede pamfletter, delte sin tro og syntes, han havde fået et nyt, rigt liv.

Men en dag da han besøgte sin far og søster ban­kede det hårdt på døren om aftenen ved 22-tiden. Det var sikkerhedspolitiet, som havde fået nys om, at Saeed evangeliserede – hvilket betød risiko for dødsstraf. Saeed sprang op ad trapperne og tog flugten over tagene. I en periode boede han hos forskellige venner. Da han ringede til sin chef i firmaet, antydede chefen, at det ville være far­ligt for ham at komme på arbejde.

”Min chef passede på mig. Sikkerhedspolitiet har ører alle steder. Så jeg vidste, at jeg ikke mere var i sikkerhed i Iran. Jeg blev nødt til at forlade det liv, jeg havde.”

I sikkerhed
”Jeg var sulten, men jeg kunne ikke få mig selv til at tigge, så jeg kiggede i stedet for i skraldespandene. Det kunne jo væ­re, at nogen havde smidt lidt mad ud. Men i Danmark spiser I op,” ler Saeed. Udmattet endte han med at henvende sig til politiet. Her blev han bedt om at vente på en bænk udenfor. På et tidspunkt kom en dame forbi. Hun var i 50’erne, kigge­de undersøgende på Saeed og spurgte, hvad han lavede. Da han havde forklaret hende sin situation, tog hun sin pung op og rakte ham en 100-krone-seddel med ønsket om en glæde­lig jul.

”Jeg har stadig sedlen. Den bestyrker mig i, at jeg er kom­met det rigtige sted.”

Det sidste år har Saeed boet i forskellige asylcentre. Han er kommet i flere kirker og menighedshuse og haft travlt som fri­villig oversætter til bibelkredse. Undervejs blev han døbt. Sa­eed har mange drømme, der venter på at blive indfriet.

”Jeg drømmer om at stifte familie, og så vil jeg gerne ar­bejde for FN. De reddede mit liv. Det kunne også være fanta­stisk at opleve Jerusalem. Men først skal jeg have svar på, om jeg får opholdstilladelse. Og så skal jeg hvile lidt. Lige­som Gud hvilede på den syvende dag. Det er stressende at vente på svar. Jeg må indrømme, at jeg ikke har sovet meget de sidste uger.”

Giv bibler til udsatte i Danmark:

Klik her for at støtte

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies