Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Glad hjerte giver venligt ansigt, med lidelse i hjertet følger modløshed.

Ordsprogenes Bog 15,13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Pontius Pilatus: Den romerske besættelsesmagts statholder i Jerusalem, Pontius Pilatus, er måske den mest omtalte romer overhovedet – i den kristne kirke bliver han nemlig nævnt, hver eneste gang trosbekendelsen siges. Trosbekendelsen siger, at Jesus blev "pint under Pontius Pilatus." Det er altså ham, som lader Jesus torturere og henrette langfredag
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der forligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Forhåbentlig holder Bibelen aldrig op med at provokere os": Birgitte Stoklund Larsen er pr. 1. august 2015 tiltrådt som ny generalsekretær for Bibelselskabet. I 2014 svarede den daværende akademileder på seks skarpe spørgsmål om Bibelen. Læs svarene her
Læs mere>  
Indlagt med stress: Hospitalspræsten så mennesket før diagnosenhånd på glas, B&V
Flere og flere danskere melder sig syge med stress og nogle lader sig indlægge. En af vejene ud af depression kan være åndelige og eksistentielle samtaler om Bibelen med en præst, som det var tilfældet for Vibeke Hansen.
A+/a-   
En sygemelding med stress og indlæggelse på psykiatrisk afdeling fik 33-årige Vibeke Hansen til at tage sit liv og sin selvforståelse op til revision. Hun fandt værdi i at tale med hospitalspræsten, og samtalerne fortsatte efter udskrivning
Det Gamle Testamente om håb

”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren,
planer om lykke, ikke om ulykke,
om at give jer en fremtid og et håb.”

Jeremias’ Bog kapitel 29, vers 11
Livet kører på skinner for Vibeke Hansen. Hun bor i Lyngby, arbejder som projektleder og har gjort det, siden hun blev færdiguddannet som civilingeniør. Hun har en kæreste og bruger sin sparsomme fritid på sejlads og venner.

Men så brænder det hele sammen. For to år siden sagde kroppen stop, og psyken kollapsede. 33-årige Vibeke Hansen sluttede sig dermed til gruppen af godt 30.000 danskere, som hvert år ifølge Stressforeningen lider af stress i en så alvorlig grad, at de må indlægges på en psykiatrisk afdeling.

”Det var et hårdt slag at indse, at jeg var syg. Arbejdet havde været en stor del af mit liv i mange år, og jeg var vant til at køre derudad med 120 kilometer i timen og sjældent sidde stil­le. Men nu sad jeg bare tilbage og tænkte over, hvordan min verden ville se ud på den anden si­de af sygdommen. Som sygemeldt kæmper man med sin egen personlighed, for det var mit liv og min livsstil, der havde gjort mig syg. Noget skul­le ændres – men hvor starter man lige?” fortæl­ler Vibeke Hansen.

Hun blev indlagt på Ballerup Psykiatriske Center. Her mødte hun hospitalspræsten Susan­ne Engberg, som hun havde lange samtaler med om livet, om hvad der var vigtigt og om hvilke værdier, hun ville fokusere på. Samtalerne blev et vigtigt led i hendes daglige kamp for bedring:

"Jeg måtte på en eller anden måde slutte fred med, at jeg havde fået revet et par år ud af mit liv, men at jeg nok langsomt skulle finde vejen tilbage til livet"”Det psykiatriske centers personale er uden tvivl dedikerede og dygtige mennesker, der ar­bejder hårdt. Men jeg fik alligevel følelsen af, at mange så min sygdom først og min person bag­efter. Mine bekymringer og min livskrise blev of­te forklaret med, at jeg så sort på tingene på grund af depression og stress. Så derfor er der en enorm værdi i, at der findes en som Susanne (Engberg, red.), jeg kan tale med.

Hun møder mennesker, nøjagtigt som de er, uanset bag­grund og tilstand, og uanset om de er kristne el­ler ej. Og så har hun tavshedspligt. Der er mange patienter på den psykiatriske afdeling, som ikke har et personligt forhold til troen, men de taler alligevel med præsten. Hun er blevet et helle. For mig er det den mest kristne gerning overho­vedet – at se mennesket først.”

Føler ansvar for alt
Vibeke Hansen har kristendommen med hjem­mefra. Hendes far er formand for menighedsrå­det, og hun var som ung aktiv i KFUM og KFUK. Det faldt hende derfor naturligt at søge tilbage til den tro, hun kendte så godt, da alt så mørkt og alvorligt ud. Men indlæggelsen udfordrede også hendes tro, for hvorfor skete alt det her? Hvad var meningen?

”I min fortvivlelse oplevede jeg, hvordan mange af bibelversene nu talte direkte ind i min situation og tilbød trøst og forståelse. I Matthæ­us 11,28 siger Jesus: ”Kom til mig, alle I, som sli­der jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” Jeg prøvede at lægge fremtiden i Guds hænder og lade være med at bekymre mig for meget. En del af sygdommen er jo, at man har tendens til at føle ansvar for alt, så man higer også efter at blive rask hurtigst muligt. Men det lægger ikke en dag til ens liv, at man bekym­rer sig. Det, der gør mig rask, er ro.”

Stilhed og ensomhedPræst, Susanne Engberg
På grund af medicinen blev Vibeke Hansens kognitive evner ramt. Hun fik svært ved at kon­centrere sig og fokusere. Læse kunne hun ikke holde til. Hvis hun tegnede eller strikkede, kun­ne hjernen ikke altid følge med hænderne, og hun fik hovedpine. Det var frustrerende, og ti­merne blev lange og ensomme, selvom hun ofte fik besøg af familie og tætte venner:

”I stilheden og ensomheden mellem besøge­ne trøstede jeg mig med ordene fra Johannes 14,27: ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!” Jeg måtte på en eller anden måde slutte fred med, at jeg havde fået revet et par år ud af mit liv, men at jeg nok langsomt skulle finde vejen tilbage til livet.”

Vibeke Hansen havde mange samtaler med hospitalspræst Susanne Engberg (som ses på billedet til højre), og sammen fandt de flere vers fra Bibelen, som kunne hjæl­pe med at sætte ord på Vibeke Hansens kampe:

”Jeg hængte versene op på væggen på mit væ­relse, så jeg kunne kigge på dem. Jeg holder me­get af Jeremias’ Bog 29,11: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lyk­ke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.” Man har virkelig brug for et håb for fremtiden, når alt ser sort ud. Det læser jeg også gerne på engelsk, hvor ordene får en anden styrke,” fortæller hun.

Tilbage til verden udenfor
Tålmodigheden og roen har hjulpet Vibeke Hansen, der for et halvt år siden blev udskrevet og nu går i et terapifor­løb med gruppeterapi og jævnlig kontakt med overlægerne. Hun taler fortsat med Susanne Engberg hver uge, for hjemkomsten har bragt nye eksistentielle dilemmaer med sig:

”Som indlagt lever man i en boble uden særlig meget kontakt til og viden om verden. Når man så kommer hjem, rammer den gamle virkelighed med kærlighedsforhold, arbejde og tvivlen omkring, hvad der nu skal ske. Jeg skal jo ikke gøre som før, for så bliver jeg syg igen. Så jeg har haft ligeså meget brug for at tale med Susanne nu, som jeg havde tidligere. Men det går bedre. Det er godt at gå lange ture, og jeg er begyndt at kunne lytte til lydbøger, strikke, tegne og endda gå på café med mine veninder indimellem. Så jeg føler mig langsomt levende igen.”

Støt med bibler til de danske hospitaler:

Klik her for at støtte

Læs mere:

Generalsekretærens klumme: Det sårbare liv

Vil du give en julegave?

Hospitalspræst: "Jeg hjælper dem med at bære byrden"
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Tidl. kræftpatient Pia Haakonsen:
Foto: Les Kaner
"Jeg er ikke troende til daglig, men alligevel skældte jeg i begyndelsen af sygdomsforløbet meget ud på Gud. Han var den eneste, jeg kunne skælde ud på. Det er et paradoks, men det er en af de ting, der gør os så frygteligt menneskelige."

Læs Pias historie her
Børnehospitalet i Nicaragua
Foto: De Forenede Bibelselskaber
José på 2 år er ramt af kræft og indlagt på børnehospitalet La Mascota i Nicaragua. Hans far er dybt taknemmelig for den omsorg, de hér har mødt fra Bibelselskabet.

Læs mere og mød de andre børn her

Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies