To børn læser i deres Børnebibel. Foto: Bibelselskabet.
Forfulgte kristne, TV-produktion, fængslede, flygtninge, trosfrihed, kræftramte og forældreløse børn, aids-syge, migrantarbejdere, undertrykte kvinder, analfabeter og naturligvis bibeloversættelse og uddeling. Bibelselskabets arbejde spænder vidt over hele verden.

Tak til virksomheder og sponsorer

Bibelselskabet tilbyder private virksomheder at bidrage til vores arbejde for udsatte mennesker i verdens brændpunkter. Som tak bliver jeres støtte synliggjort her på hjemmesiden.

Efterspørgslen på Bibelen er enorm. Når Bibelen bringes i spil, åbnes nogle af verdenshistoriens største fortællinger om tro, håb og kærlighed op for mennesker over hele kloden. En fortælling som den barmhjertige samaritaner er central for mange kristne og inspirerer til stadighed de mange ildsjæle, der støtter vores arbejde gennem de 146 forenede bibelselskaber rundt omkring i verden.

Mennesker i nød hjælpes med husly, mad og bibler, og arbejdet bringer liv og håb til millioner af mennesker over hele kloden. Kirken har en rig tradition for socialt arbejde blandt samfundets marginaliserede, og det arbejde støtter Bibelselskabet. Mange frivillige sætter livet på spil for at få Bibelen frem til mennesker i lande, hvor der ikke er nem adgang til Bibelen.

Bibelselskabet hjælper fængslede, forfulgte kristne, flygtninge, kræftramte, forældreløse børn, undertrykte kvinder og analfabeter. Vi tilslutter os FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, der handler om, at enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, og arbejdet spænder vidt i verdens brændpunkter.

BIBELSELSKABET

… hjælper forfulgte kristne
… udfører et stort socialt arbejde
… oversætter, formidler og uddeler Bibelen

Folk ønsker det. Bibelselskabet gør det!

Bibelen 2020

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020. Foto: Carsten Lundager.
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-990-0
Mål: 15 x 22 x 4 cm.
Andet: Vægt ca. 1,3 kg.