En gruppe mennesker modtager læseundervisning i skyggen i Tattaguine, Senegal. Foto Joaquim Dassonville / UBS.

15.04.2013 Synne Garff og Christian Riis Kistrup

Video: Læsetræning skaber glæde i Senegal

Bibelselskabernes indsats for læsetræning blandt analfabeter i 70 afrikanske lande er officielt godkendt af UNESCO. Det Danske Bibelselskab støtter nu, at kvinder i Senegal også kan komme på skolebænken

UNESCO blåstempler bibelsk læsetræning

Det Danske Bibelselskab samarbejder med 145 andre bibelselskaber i De Forenede Bibelselskaber. Her udbydes ikke mindre end 150 læsetræningsprojekter for analfabeter i 70 lande.

De Forenede Bibelselskaber fik sidste år officiel anerkendelse af FN’s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab, UNESCO. Netop den brede internationale rækkevidde var en vigtig medvirkende faktor.

De Forenede Bibelselskaber er blevet en "NGO i rådgivende partnerskab med UNESCO". Det indebærer, at Bibelselskabet deltager i planlægning og udførelse af UNESCO's programmer om læsefærdighed. Bibelselskabet deltager desuden i UNESCO's møder.

Se billeder fra Senegal
 

Læsefærdigheder skal stoppe marginalisering i Senegal

Det er svært at forstå oplysninger om sygdomme, hygiejne og medicin for mennesker, der ikke kan læse. Desuden har analfabeter sværere ved at finde job. Derfor bliver vejen til prostitution ofte kortere for de uuddannede kvinder.

I Senegal marginaliseres unge piger og deres mødre på grund af manglende læsefærdigheder. I landdistrikterne må de tage sig af familien. Læsefærdigheder vil hjælpe med at sætte landet på den rette udviklingsvej.
 

Dette går støtten til i Senegal:

  • Bibelselskabet i Senegal har undervisning over hele landet ved brug af Bibelen. Hundredvis lærer på denne måde hvert år at læse og skrive på deres modersmål. Mange af dem er kvinder og børn.
  • Flere af kvinderne er muslimer. Bibelselskabet hjælper alle – uanset religion.

Fakta om Senegal:

  • I Senegal kan mere end halvdelen af befolkningen hverken læse eller skrive.
  • Blandt kvinder er analfabetismen specielt høj – omkring 70 %. Det har negative virkninger for deres helbred og overlevelse.
  • Ud af 60.000 senegalesiske piger, der kommer i skole, fuldfører kun 200 gymnasiet. 20 ud af de 60.000 får en højere grad.
  • Af økonomiske grunde indskriver forældre ikke deres døtre i skole, men vælger fx at sende dem ud og sælge mad - eller de kan blive sendt til de store byer som ung pige i huset.
  • Kvinder, der har nydt godt af uddannelse, er tilbøjelige til at få færre og sundere børn, og disse børn vil sandsynligvis blive længere i skolesystemet.
  • Religion: Muslimer: 94 %; kristne: 5 %; andre: 1 %.