Basis - Græsk grammatik for begyndere

Dansksproget grammatik i oldgræsk beregnet for undervisningen i gymnasiet og ved anden tilsvarende begynderundervisning.

Dansksproget grammatik i oldgræsk beregnet for undervisningen i gymnasiet og ved anden tilsvarende begynderundervisning.

Basis indeholder den grundlæggende morfologi og syntax og har desuden en række hjælpemidler til arbejdet med tekstlæsning og skriftlige opgaver. Grammatikken er opdelt i 22 afsnit med tilhørende noter om de græske dialekter, fem paradigmer over verbernes bøjning og uregelmæssige verber.

De 22 afsnit er inddelt efter decimalklassemetoden, og reglernes forskellige grader af vigtighed er desuden understreget ved 'kasser', skriftstørrelser osv. Det systematiske index først i bogen giver et overblik over morfologi og syntax, mens det alfabetiske index og index Græcitatis indeholder stikord til grammatiske begreber og græske ord og endelser. XIAIAS  bagerst i bogen er en liste over de 1.000 almindeligste substantiver, adjektiver, verber og adverbier.

180,00

mangler pt

Forfatter: Chr. Gorm Tortzen
Indbinding: Hæftet
Forlag: Museum Tusculanum
Varenummer: 978-87-7289-426-3
Andet: Tekststørrelse: Mellem

Sproghistorien er i Basis kun behandlet ganske kortfattet, da det ofte på begynderstadiet mest føles som en byrde. Lydlove og fonetik er derfor kun beskrevet ganske kort og med håndfaste regler, som kan lette indlæringen af tilsyneladende uregelmæssigheder i morfologien. Til gengæld er der et afsnit, som gennemgår de græske litterære dialekter én for én med særligt henblik på forskellene fra attisk.

I denne tredie udgave har forfatteren søgt at imødekomme de fleste af de ønsker om ændringer og forbedringer, som kolleger og andre brugere af bogen har foreslået. I andet oplag er rettet nogle trykfejl, ligesom der er tilføjet et par ekstra stikord og Index Græcitatis.

Christian Gorm Tortzen er cand. mag. i græsk og latin og underviser på Helsingør Gymnasium samt på Institut for græsk og latin på Københavns Universitet.