Tro, håb og minikonfirmander

Materiale til minikonfirmandundervisningen som tager udgangspunkt i 10 centrale temaer og tilhørende fortællinger fra Det Nye og Det Gamle Testamente.

Det er temaer som for eksempel Vand, Mad, Venskab, Liv og død, og de bliver i materialet udfoldet gennem en række forskellige aktiviteter.

Der er i materialet lagt vægt på, at børnene oplever, undersøger, eksperimenterer, får ny viden og har tid til refleksion. Der lægges op til, at børnene aktivt tilegner sig indholdet af de enkelte temaer, og at deres behov for forskellige læringsstile bliver tilgodeset.

Materialet er samlet i en kasse, der rummer en bog til underviseren, forskellige redskaber til forløbets aktiviteter og diplomer til uddeling ved forløbets afslutning. Materialet er pædagogisk og overskueligt tilrettelagt og kan tilpasses undervisningen i det enkelte sogn.

450,00

Forfatter: Inger Margrethe Mikkelsen, Leise Christensen og Kirsten Aalborg Sørensen
Forlag: Aros Underviser
Varenummer: 978-87-7003-682-5

Tro, håb og minikonfirmander er udarbejdet af: Leise Christensen, teolog og lektor ved Teologisk Pædagogisk Center, Inger Margrethe Mikkelsen, teolog og sognepræst, og Kirsten Aalborg Sørensen, lærer.

Indeholder lærervejledning.