Christian Mejdahl
Bibelen er en helt natur­lig og uundværlig del af Christian Mejdahls hverdag. Foto: Rune Hansen

”Det er centralt, at Bibelselskabet kan fortsætte sit virke”

Bibelens ord hjælper mennesker overalt i verden med at finde tryghed. Sådan er det også for tidligere folketingsformand Christian Mejdahl. Derfor mener han, at Bibelselskabets arbejde med at udbrede Bibelen er vigtigt og kan sikres gennem testamentariske donationer.

”Bibelen fortæller om livsnerven i kristendom­men – om Guds skaberkraft, tilgivelse og nåde. Det bliver fortalt til os gennem Jesus’ liv, bud og opstandelse.”

Sådan siger tidligere formand for Folketinget Christian Mejdahl, når han skal sætte ord på, hvorfor Bibelen er vigtig for ham. Han fortæller, at bøgernes bog har givet ham glæde og håb igennem hele livet. Især har de konfirmations­ord fra Salmernes Bog kapitel 31, vers 15-16, han i sin tid fik af sin præst, gjort indtryk: ”Men jeg stoler på dig, Herre, jeg siger: Du er min Gud. Mit livsløb er i din hånd”. Netop det tekststykke vender Mejdahl gang på gang tilbage til for at finde tryghed.

I min familie er vi ret fortrolige med at tale om døden, og jeg har lavet nogle notater, så der er sat skik på tingene, når jeg ikke er her længe­re. Det gør det nemmere for de efterladte.

”I en omskiftelig verden, hvor vi udsættes for påvirkninger fra medierne, og hvor vores opga­ver indimellem kan være udfordrende, hjælper de ord mig. Det samme gælder, når sygdom tru­er og rammer. I alle livets forhold er det godt for mig at vide, at mit livsløb er i Guds hånd,” siger han.

Christian Mejdahl tager hver dag sin bibel frem og læser i den efter Bibellæseplanen for at blive mere fortrolig med dens fortællinger og til­givende ord. På den måde er den en helt natur­lig og uundværlig del af hans hverdag, fortæller han.

Giv hjælp til at sprede Bibelens budskab

Ikke kun Christian Mejdahl, men også mange andre mennesker verden over, har glæde af Bi­belens budskaber, mener han. Derfor ligger det ham på sinde, at Bibelselskabets arbejde med at mangfoldiggøre Bibelen fortsætter. For ham at se bliver organisationens opgave ligefrem større og større.

”I en verden med kristenforfølgelser er det væsentligt at sprede Bibelens glade frihedsbud­skab på så mange sprog som muligt. Oversættel­se og uddeling er særdeles vigtigt, og så mener jeg også, at Bibelselskabets arbejde kan være med til at dæmme op for den religionsforskræk­kelse, jeg synes, der er kommet i Danmark. Det er nødvendigt, at nogen går foran og sætter det hele i system,” understreger han.

Som et konkret eksempel fortæller han, at han i efteråret var i Kina, hvor han blandt andet besøgte en paraplyorganisation for kristne kir­ker i landet.

”Et af de lande, hvor Bibelselskabet har en stor andel i at få udbredt Bibelen, er Kina. Det er der rigtig mange, der er glade for. Jeg synes, det er godt, at Bibelselskabet på den måde også arbejder ude i den store verden,” siger Christian Mejdahl og fortsætter:

”Når Bibelen bliver uddelt til flest muligt, bli­ver fortroligheden med den større. Har man den hos sig, finder man lettere stunder til at læse i den.”

Gør det lettere for dem, der står tilbage

Hjemme hos Christian Mejdahl bliver der talt åbent om det faktum, at han og hans kone en dag ikke er her længere. Med til den samtale hø­rer også, hvad der skal blive af ens jordiske gods, mener han.

”I min familie er vi ret fortrolige med at tale om døden, og jeg har lavet nogle notater, så der er sat skik på tingene, når jeg ikke er her længe­re. Det gør det nemmere for de efterladte. Jeg tror, det er overvejelser, som ikke ligger lige for i alle hjem, men det er vigtigt at tænke over det alligevel, for er man blevet gammel, ved man in­derst inde godt, at man har levet det meste af sin tid,” siger han.

Hvis man venter for længe med at tage stilling kan det få nogle uheldige konsekvenser.

”Det kan gøre det sværere for de efterladte, hvis der ikke er orden i de her sager, og så kan det også betyde, at man i sidste ende ikke får doneret til de formål, man virkelig brænder for”.