BIBLIANA

Velkommen til BIBLIANA! Danmarks eneste populærvidenskabelige tidsskrift om Bibelen. Udkommer digitalt og gratis to gange om året.

Glæd dig til næste nummer!

BIBELEN SOM FILOSOFI? Siden den europæiske tænkning tog sin begyndelse i det antikke Grækenland, har tro og tænkning, religion og filosofi, ”mythos” og ”logos,” været tæt forbundne. Det mere præcise forhold mellem de to har dog været til stadig diskussion op gennem historien. For skal vi forstå religion og filosofi, som hinandens modsætninger eller ”tjenestepiger”? Er tro bedst karakteriseret som fraværet af al rationalitet, eller besidder den blot ”sin egen” form for tænkning/logik? I dette nummer af Bibliana undersøges forskellige bibelske traditioner og forholdet mellem tekst, tro og tænkning. Spørgsmålet er: Kan Bibelens (og Koranens) budskab forstås som en form for filosofi?

BIBLIANA udkommer til oktober 2022.