Død, hvor er din brod?. Glasmosaik fra St. George's Church, Belfast.
"Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?" Glasmosaik fra St. George's Church, Belfast.

25. søndag efter trinitatis

17-11-2024

Tekstrække: Anden række

Denne hellige lektie skrives i Jobs Bog: 

For et træ er der håb,

hvis det fældes, kan det skyde igen;

det holder ikke op med at sætte friske skud.

Selv om rødderne i jorden er gamle,

og stubben dør i mulden,

gror det igen, så snart det mærker vand,

og sætter grene som et nyplantet træ.

Men dør en mand, er det forbi med ham,

udånder et menneske, hvor er det så?

Vandet kan svinde i søen,

floden kan blive tør og vandløs;

men har mennesker lagt sig til hvile, rejser de sig ikke;

de vågner ikke, før himlen forgår,

de vækkes ikke af søvnen.

Gid du ville gemme mig i dødsriget,

skjule mig, til din vrede har lagt sig,

sætte en frist og så huske mig igen!

Kan en, der er død, få liv,

da ville jeg holde ud alle min trængsels dage,

til afløsningen kom.

Du skulle kalde, og jeg ville svare,

du skulle længes efter dine hænders værk.

 

Jobs Bog 14,7-15

Epistlen skriver apostlen Peter i sit andet brev: Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er én dag som tusind år, og tusind år som én dag. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse.  Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er.  Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Derfor, mine kære, når I ser frem til dette, så vær ivrige for at stå uplettede og lydefrie for ham i fred, og forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse.

Andet Petersbrev 3,8-15a

Eller

Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: Det siger jeg jer, brødre: Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt:

Døden er opslugt og besejret.

Død, hvor er din sejr?

Død, hvor er din brod?

Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!

Første Korintherbrev 15,50-57

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.« Men han sagde til disciplene: »Der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot én af Menneskesønnens dage, men I skal ikke se den. Man vil sige til jer: Se, dér er han! eller: Se her! Men gå ikke derhen, og følg ikke efter. For som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal Menneskesønnen vise sig på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt. Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares. Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen. Husk på Lots hustru! Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det.

Lukasevangeliet 17,20-33