Sandra Kastfelt

Anmeldelse: 'Rembrandt som bibelfortolker'

 

 

Penslen som fortolker

Det er en dejlig oplevelse at få den nye Rembrandtbog i hænderne. Rembrandt som bibelfortolker hedder den og er redigeret af Kasper Bro Larsen, lektor ved afdeling for Det nye Testamente ved Århus Universitet. Bogen er indbydende, stor og gedigen. Fint trykt og med flotte billedgengivelser. Den lokker med sine guldbogstaver på ryggen og en forsideillustration, der forestiller et selvportræt af Rembrandt iscenesat som apostlen Paulus med turban og et hebraisk skrift i hænderne. Denne selviscenesættelse virker umiddelbart gådefuld, men er, viser det sig ved læsning af bogen, en nøgle ind i det rembrandtske billedunivers. For med Rembrandt skete der et brud i kunsthistoriens opfattelse af de bibelske motiver.

Penslen som fortolker

I det nordlige Europa var kunsten efter reformationen sat fri af den kirkelige tilknytning og malerne søgte nye motiver, der kunne tiltrække den store nye købedygtige gruppe af borgere. Der blev malet portrætter og stilleben og landskaber og midt i dette også bibelske motiver, men de så ikke ud som før. Rembrandt var avantgardekunstner i ordets egentlige betydning. Han gik foran som en banebryder. Hans ideal var at male naturligt, så de bibelske scener lignede noget, almindelige folk kunne identificere sig med. Samtidig ville han bevæge betragteren. Der skulle være en dialog mellem billede og betragter, mellem den bibelske verden og samtiden. Selvportrættet som Paulus er et udtryk for Rembrandts selvbillede. Ligesom Paulus var han en fortolker af den kristne tro, en forkynder, blot med pensel på lærred.

Det er eksegeternes Rembrandt, man kommer til at lære at kende gennem bogen. Sammen med en gruppe kolleger, der alle har tilknytning til Afdelingerne for Gammel Testamentes Eksegese og Nye Testamentes Eksegese på Århus universitet, præsenterer Kasper Bro Larsen Rembrandt for læseren, som om han i virkeligheden også er en kollega.  På tværs af tid og fag er Rembrandts billeder visuel bibelfortolkning. Kasper Bro Larsen indleder med at beskrive Rembrandts liv og samtid, sætte ham ind i den kultur- og kunsthistoriske sammenhæng og skitsere hans stil og motivvalg. Derefter består bogen af billedanalyser, opdelt efter den bibelske kronologi. Der er syv fra Det gamle Testamente begyndende med en radering af Adam og Eva i Paradisets have.  Derefter elleve fra Det nye Testamente med hyrdernes tilbedelse i stalden som det første, motiver fra Jesu liv, lignelser, lidelseshistorie og et maleri af Paulus i fangenskab som bogens sidste. Det vil gribe om sig at referere de enkelte billedfortolkninger her. Men et gennemgående, helt specielt træk i Rembrandts billeder er lyssætningen, og hovedpersonen i Rembrandts bibelske billeder er da også netop lyset. I de fleste motiver, hvor Jesus er med, kommer lyset klart nok netop fra ham (som i stalden i Betlehem hvor Jesusbarnet gløder ud i nattemørket). Men i de nytestamentlige billeder uden en Jesusskikkelse, som for eksempel gengivelsen af lignelsen om den fortabte søn eller billedet af Peters fornægtelse, hvor Jesus står som en skygge i horisonten, kommer lyset et andet sted fra. Lyskilden er det sted, hvor billedet har sit teologiske og indholdsmæssige fokus. Det er troens forklarede lys. 

Alle forfatterne er eksegeter og ikke kunsthistorikere. Billede og bibeltekst sættes i spil med hinanden og forfatterne folder deres faglige viden ud i en spændende dialog med en maler, der virkelig kendte sin bibel. Og hvilken fin dialog! Nuancer, som kunsthistorikere næppe havde hæftet sig ved, trækkes frem og Bibeltekster og billeder beriger gensidigt hinanden – ja, kommer ind under huden på læseren som var det billedprædikener.

Med andre ord: holder man af at se på billeder og få dem foldet ud af kyndige folk, er man i gode hænder hos Kasper Bro Larsen og de øvrige Århus-eksegeter, der har vovet sig uden for deres fagområde i et con amore projekt og skrevet en bog, som ikke findes på et bogmarked, der ellers ikke mangler Rembrandtbøger. Denne bog ligner ikke andre og tak for det. Den fanger livet, nærværet og nerven i Rembrandts bibelske billedunivers og ophæver afstanden mellem læseren og både Rembrandts tid og Biblens fortællinger, så det rembrandtske lys både stråler og oplyser.

Rembrandt som bibelfortolker. Redaktør: Kasper Bro Larsen. Vejledende pris: 299 kr.

Format: 156 sider, 20x30 cm, indbundet, illustreret i farver. Forlaget Aros [2010]