Benevides Custodio Abraao fra Angola. Foto: Andrea Rhodes, UBS
"Der er behov for en ny bibel til den næste generation," fortæller Benevides Custodio Abraao fra Angola. Han er præst og en af oversætterne bag Det Nye testamente på sproget umbundu, som han holder frem på billedet. "Jeg er blevet opdraget på umbundu. Jeg underviser, jeg prædiker og jeg beder på umbundu, og derfor vil jeg tjene Gud ved at oversætte Bibelen til mit sprog." Foto: Andrea Rhodes/ De Forenede Bibelselskaber

Behov for bibeloversættelse

Millioner af mennesker mangler stadig Bibelen på deres modersmål. Kristne efterlyser flere bibeloversættelser.

Kan du forestille dig kun at have mulighed for at læse Bibelen på norsk? Eller på tysk? Det er altafgørende for forståelsen, at man læser Bibelen på et sprog, man er fortrolig med. Ligesom Nelson Mandela sagde: ”Hvis du taler til folk på et sprog, de forstår, så taler du til deres hoved. Taler du til folk på et sprog, der er deres eget, så taler du til deres hjerte.”

Globale oversættelsesprojekter

Millioner af mennesker ønsker at læse Bibelen på deres eget sprog. Når man læser Bibelen på sit eget sprog, bliver ordene nærværende på en helt særlig måde. De Forenede Bibelselskaber er førende indenfor bibeloversættelse, og vi arbejder på at give flest mulige mennesker adgang til Bibelen på deres modersmål.

De Forenede Bibelselskaber er involverede i omkring 400 bibeloversættelsesprojekter globalt. Bibelen på ens modersmål giver tryghed og identitet. Bibeloversættelse hjælper også med at holde små, lokale sprog i live. Fx har en ny bibeloversættelse i landsbyen Gong Cha i Kina gjort, at deres sprog lisu er blevet bevaret. Som en af de lokale fortæller: "Det er ikke noget problem for os at læse kinesisk - men med Gud snakker vi på lisu!”

Bibelen på nudansk

Også herhjemme er der brug for nye oversættelser af Bibelen. Sproget forandrer sig hele tiden, ord skifter betydning, måske erstatter nogle udtryk andre. Derfor har vi med års mellemrum brug for at oversætte Bibelen igen.

I marts 2020 udkom ”Bibelen 2020” – Bibelen på nudansk. En nudansk bibeloversættelse er en oversættelse af den hebraiske og græske grundtekst til et enkelt og ligefremt sprog, som man umiddelbart kan forstå, også selv om man ikke er fortrolig med kirkens og Bibelens sprog. Bibelselskabets arbejde er at gøre Bibelen tilgængelig for alle.

VERDENS BIBELSELSKABER

De Forenede Bibelselskaber består af 150 bibelselskaber, der arbejder sammen i mere end 240 lande og territorier.