Underviser på læsetræningskursus, Sydsudan. Foto: De Forenede Bibelselskaber
Netop fordi undervisningen foregår med udgangspunkt i Bibelen, er der for kristne deltagere en ekstra livgivende dimension: De lærer at læse med de fortællinger, de har hørt, kender og holder af. Læsetræning med Bibelen giver stof til eftertanke og øget livsmod. Foto: De Forenede Bibelselskaber

01.01.2021

Behov for læsetræning

Omkring 750 millioner voksne og unge over hele verden mangler helt grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Ønsket om at kunne læse er stort.

Næsten to tredjedel af verdens analfabeter er kvinder. 250 millioner børn er også udfordret. Analfabetismen er især betydelig i Afrika og Asien.

At kunne læse er en vigtig færdighed for alle mennesker og er de fleste steder en afgørende forudsætning for at kunne deltage fuldt ud i samfundet. Det er ekskluderende og begrænsende ikke at kunne læse og forstå eksempelvis et brev fra myndighederne eller et simpelt byskilt.

At kunne læse giver adgang til uddannelse og viden om det omgivende samfund. Det giver livsvigtig viden om bekæmpelse af sygdomme, god hygiejne og livsvigtig medicin.

I mange lande marginaliseres unge piger og kvinder på grund af deres manglende læsefærdigheder, og analfabeter har ofte sværere ved at finde job. Det betyder også at vejen til prostitution eller kriminalitet ofte er kortere.

Anerkendt af UNESCO

Det Danske Bibelselskab støtter læsetræning globalt, gennem De Forenede Bibelselskaber. Læsetræningsprogrammerne er officielt anerkendt af UNESCO og udbredt i mere end 70 lande, hvor der udbydes mere end 150 læsetræningsprojekter.

De Forenede Bibelselskabers læsetræningsprogrammer er meget populære hos både gamle og unge, der lærer at læse med en af verdens mest populære bøger: Bibelen.

Netop fordi undervisningen foregår med udgangspunkt i Bibelen, er der for kristne deltagere en ekstra livgivende dimension: De lærer at læse med de fortællinger, de har hørt, kender og holder af. Læsetræning med Bibelen giver stof til eftertanke og øget livsmod.

VERDENS BIBELSELSKABER

De Forenede Bibelselskaber består af 150 bibelselskaber, der arbejder sammen i mere end 240 lande og territorier.