En kirkebaseret klasse i Burkina Faso. Skolen er åben for alle voksne uanset tro. Foto: Joyce Van De Veen / UBS
En kirkebaseret klasse i Burkina Faso. Skolen er åben for alle voksne uanset tro. Foto: Joyce Van De Veen / UBS.

23.02.2012 Christian Riis Kistrup

Bibelarbejdet styrker den sproglige mangfoldighed

Sproglig mangfoldighed er i fokus, når UNESCO hvert år den 21. februar holder Den Internationale Modersmålsdag. Det sproglige aspekt kommer også til udtryk i Bibelens verden, når verdens vigtigste bog skal oversættes, og når analfabeter skal lære at læse og skrive

Det sprog, vi taler og behersker, viser hvem vi er som mennesker. Sproget i sig selv er med til at skabe vores identitet som danskere, russere, mexicanere, congolesere. Men ud over skabelse af identitet medvirker sproget til at skabe og bevare relationer mellem mennesker. Nelson Mandela sagde engang: ”Hvis du taler til en mand på et sprog, han forstår, går det til hans hoved. Hvis du taler til ham på hans eget sprog, går det til hjertet”.

Uanset om man taler de manges eller fås sprog, bidrager man til en sproglig mangfoldighed, som er værd at bevare og beskytte. Denne mangfoldighed arbejder UNESCO, FN’s organ for undervisning, videnskab og kultur, for at styrke. Indsatsen er vigtig til alle tider, men den 21. februar markerede organisationen verdens modersmål med Den Internationale Modersmålsdag. Denne dag har været afholdt i 13 år. 

Sprogproblematikken har flere aspekter. Det er kendt, at små sprog i alle egne af verden er under pres og i fare for at uddø. Der er ca. 6.600 talte sprog i verden, men ud fra et kristent perspektiv kan det konstateres, at der kun findes oversættelser af bibelske tekster på omkring 2.500 sprog, mens blot 451 sprog har den fulde Bibel. Det er ønsket og målet for De Forenede Bibelselskaber (paraplyorganisation for verdens 146 nationale bibelselskaber), at to ud af tre nulevende mennesker kan læse Bibelen på deres eget sprog. 

Vejen til målet er lang, men som det fremgår af det seneste nummer af Bibelselskabets kvartalsblad Bibelen og Verden, arbejdes der dagligt på at oversætte Bibelen og dele af den til sprog, som for første gang skal udtrykke det bibelske budskab.

Læs om oversættelse af Bibelen her

Men også analfabetisme skal der tages hånd om. Brugen af modersmål i skolen er et betydningsfuldt redskab til at bekæmpe analfabetisme, men ofte viser det sig vanskeligt for små befolkningsgrupper at modtage undervisning på deres modersmål, idet undervisningssystemet i det pågældende land ser bort fra de små sprog. Al erfaring og forskning viser, at det er vigtigt for indlæringen at modtage undervisning på ens eget sprog i en tidlig alder. 

De Forenede Bibelselskaber er også opmærksom på analfabetisme og tilbyder gennem de nationale bibelselskaber i en række af verdens fattigste lande voksne og børn at læse og skrive. Det sker ved brug af bibelske begynderbøger. For et bibelselskab, der jo dels har til opgave at udbrede Bibelens budskab og dels ønsker, at ethvert menneske skal have og kunne læse sin egen bibel, er analfabetismen en udfordring, som ikke kan ignoreres. 

Læs mere om læsetræning, som er en succes i Burkina Faso, DR Congo og Bangladesh

Vi tager ofte sproget for givet – et redskab, vi bruger pr. automatik til at udtrykke tanker, holdninger og følelser. Men sproget må aldrig være årsag til, at ens kultur og identitet negligeres. I kraft af blandt andet Den Internationale Modersmålsdag slår UNESCO på, at den sproglige mangfoldighed som vores fælles arv bevares og styrkes, så børn såvel som voksne kan læse og skrive på deres modersmål.