Kvinde til læsetræning i Cameroun. Projekt Ester, igangsat i 2007, har hjulpet flere kvinder, igennem undervisning med udgangspunkt i biblen, med at få håbet tilbage. Foto: Dag Smemo / UBS.

Af Inge Haandsbæk Jensen

Bibelen giver Camerouns kvinder selvrespekten tilbage

Fattigdommen i Afrika sender hver dag kvinder ud i prostitution. I Cameroun var hele 40 % af landets 9-18-årige piger prostituerede, da det lokale bibelselskab for syv år siden råbte vagt i gevær og startede projekt ESTER

Prostitution er ulovligt i Cameroun. På trods af det er især børneprostitution udbredt, og det tiltrækker mange sex-turister hvert år. Hver dag udsættes piger for seksuelle overgreb, der resulterer i graviditeter, og samtidig kæmper landet med at få hiv-raten ned.

Mange skolepiger er derfor nødt til at opgive deres studier for at opdrage de børn, hvis fædre de sandsynligvis aldrig vil se igen. Omkring en tredjedel af alle piger mellem 12 og 25 år er enlige mødre, og moderskabet afholder dem fra at uddanne sig og fastholder dem i fattigdom.

Pigernes liv er fyldt med forhindringer: voldtægter, fattigdom, skyldfølelse, skam, udelukkelse og traumer. Dertil kommer de kønssygdomme, som har smittet omkring en fjerdedel af landets unge kvinder.

Åndelig livline

Men et tiltag fra Camerouns Bibelselskab skaber håb for de kvinder, som ikke har haft andre steder at gå hen. Projekt ESTER blev svaret på, hvordan man kan vende udviklingen, og i løbet af de syv år, projektet har kørt, har det været en stor succes. Gennem projekt ESTER får de en åndelig livline. De unge kvinder bliver tilbudt at tage en uddannelse, at få praktisk jobtræning og de får troen på sig selv tilbage. Gennem opbakning og støtte fra frivillige kræfter bliver det muligt for de unge mødre at opleve, hvordan de selv kan ændre deres liv.

Den religiøse dimension er helt afgørende for projektet, der derved adskiller sig fra så mange andre humanitære organisationers arbejde. Jacqueline Zoutene, som er leder på projekt ESTER, fortæller, at pigerne får meget ud af at diskutere Bibelen:

Pigerne studerer Bibelens tekster indgående. Fortællingen om den martrede Job, for eksempel, vækker genklang og genkendelse og giver anledning til det klassiske spørgsmål: ’Hvor er Gud, når vi lider?’. Fortællingerne om Jesus, der behandler prostituerede med respekt og ligeværd, får kvinderne til at ranke ryggen og føle sig værdsat og respekteret!

Hun har set, hvordan Bibelen kan bidrage til kampen mod mishandling og udstødelse af teenage-mødrene og de prostituerede. Nogle af dem får mod på at gå i skole igen og gøre deres uddannelse færdig, mens andre bliver undervist i at fremstille sæbe, som er en vare, der relativt let kan frembringes med få midler, og som kan sælges på markederne. Og nogle af kvinderne begynder at gå i kirke, styrker deres selvværd og bearbejder deres traumer gennem sjælesorg.

Stærkt initiativ

Projekt ESTER blev sat i gang i 2007 ved en ceremoni på det Centralafrikanske Protestantuniversitet. Omkring 80 kvinder fra over 30 forskellige kirker havde reageret på den appel, som Camerouns Bibelselskab havde udsendt gennem medierne og per e-mail.

Projektet vokser stadig. De gode erfaringer taler for sig selv: Når man giver kvinderne håbet tilbage, antænder det en gnist af iværksætterånd og handlekraft. På den måde hjælper Bibelselskabet kvinderne i Cameroun med at komme ud over rampen og i gang med resten af deres liv.

Sådan hjælper projekt ESTER:

- Med undervisning, der tager udgangspunkt i Bibelen og kristen etik. 

- Kvinder bliver i stand til at opfylde deres egne behov. De bliver undervist i hvilke aktiviteter, der kan generere en indkomst og får indblik i, hvordan man selv driver en lille virksomhed.

- Kvinderne modtager følelsesmæssig hjælp og støtte. Mange af dem lider af traumer bl.a. fra voldtægter, overgreb og incest, og det er vigtigt, at kvinderne får psykologisk behandling.

Hvem var Ester?

I Det Gamle Testamentes Esters Bog møder vi dronningen Ester, som ved at gå i forbøn for jøderne frelser dem fra statsmanden Haman, der har planer om at udrydde det jødiske folk.

Projekt ESTER har taget navn efter den bibelske person, da hun inspirerer til beslutsomhed, kærlighed til sit folk, mobilisering og tro på Gud. Ester ved, at man for at kunne overkomme de udfordringer, lidelser og problemer, man møder, bliver nødt til at stole på Gud.