Karsten Nissen
Bidragene til Bibelselskabet var og er meget vigtige for Bibelselskabet og for de mennesker, der er afhængige af Bibelselskabets arbejde, understreger Karsten Nissen. Foto: Rune Hansen

”Bibelselskabet i dit testamente gør forskel”

Det er vigtigt, at folk kender til muligheden for at betænke Bibelselskabet i deres testamente, fordi den støtte kan sætte nye initiativer i gang, der ellers ikke ville være råd til, mener tidligere biskop i Viborg Stift Karsten Nissen.

Siden Karsten Nissen, der er tidligere biskop i Viborg Stift, blev ordineret for 45 år siden, har han haft et tæt forhold til de bibelske skrif­ter både fagligt og privat. Alligevel oplever han stadig gang på gang, at Bibelen overrasker ham – tekster, han ellers synes, han kender så godt, får nye dimensioner, når han spejler dem i sin egen nutid.

”Når det, vi er optaget af i nuet, kommer i dialog med de overleverede tekster, opstår der pludselig andre betydninger. Det er den veksel­virkning, der gør Bibelen så spændende og så vigtig,” siger han.

Derfor er Bibelen, som han jævnligt læser i, et opbyggeligt redskab for ham og mange andre mennesker hver eneste dag, fortæller Karsten Nissen. Et redskab, der bliver gjort tilgængeligt ved hjælp af blandt andet gavmilde danskeres testamenterede donationer.

”Netop fordi Bibelen har så stor betydning for så mange mennesker herhjemme og verden over, synes jeg, det er vigtigt, at folk husker på Bibelselskabet, når de overvejer, hvem de vil be­tænke i deres testamente,” siger han.

Hjælp til daglig drift og nye initiativer

Som tidligere medlem af Bibelselskabets besty­relse husker Karsten Nissen tydeligt, hvordan de testamentariske bidrag gjorde en stor forskel – i den daglige drift, men især når det kom til at sætte nye initiativer i gang.

”Bidragene var og er meget vigtige for Bibelselskabet og for de mennesker, der er afhængige af Bibelselskabets arbejde,” understreger han.

Der er flere af Bibelselskabets mange arbejds­områder, der ligger den tidligere biskop på sin­de. Heriblandt hjælpen til forfulgte minoriteter. Han fremhæver også, at vi snart går ind i refor­mationsjubilæumsåret: I 2017 er det 500 år si­den, at Martin Luther hamrede 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begiven­hed der blev startskuddet til reformationen. Og i sådan et jubilæumsår er det ekstra vigtigt at gø­re sig tanker om grundlaget for vores kirke og den kristne tro, mener Karsten Nissen. Her gør Bibelselskabet ifølge ham også et kæmpe stykke arbejde.

Men én af de mest centrale opgaver for Bi­belselskabet er for ham at se at sikre kvaliteten i oversættelsen af Bibelen til andre sprog.

”Det, at Bibelselskabet eksisterer, sikrer en kvalitet inden for oversættelsesarbejdet. Fand­tes det ikke, ville det blive et mere kommerciali­seret marked med udgaver, der lå for langt fra grundteksten. Det er vigtigt, det ikke bliver så­dan,” siger Karsten Nissen.

Desuden betyder Bibelselskabets arbejde, at Bibelen bliver gjort tilgængelig og kan erhverves for en pris, folk kan betale, tilføjer han.

Svære, men vigtige overvejelser

Karsten Nissen medgiver, at det kan være svært overhovedet at gøre sig tanker om, hvad der skal ske, når vi ikke længere er her – herunder hvor­dan et testamente skal stykkes sammen, hvis man skal lave sådan et. Men det er vigtigt at tage snakken med sine nærmeste og få talt om de øn­sker, man måtte have, når det kommer til ens testamente og begravelse såsom salmevalg, hvor det skal foregå, og hvordan ceremonien skal for­løbe.

”Jeg er lige blevet 70, så jeg har ikke lige så lang tid at leve i, som jeg har haft. Det betyder, at jeg tænker over, hvad der skal ske med mit jordiske gods. Hvis man får skrevet sine ønsker ned, er det som regel en stor lettelse for de nær­meste,” siger han og understreger, at der natur­ligvis også er juridiske ting, man gerne vil have hånd i hanke med.

”Hvis man har børn, mener jeg grundlæggen­de, at de skal arve. Men der er situationer, hvor der er noget tilovers, og hvor børnene faktisk også synes, det er en god ide at testamentere til en sag, man brænder for. For mange børn vil det være helt i orden, hvis man donerer til noget, der lægger én stærkt på sinde,” siger han.

Guds ABC

En poetisk og humoristisk gendigtning af Bibelens første kapitler
Guds ABC
229,95

Forfatter: Marianne Iben Hansen
Illustrator: Peter Bay Alexandersen
Sidetal: 64 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-915-3
Mål: 20 x 27 cm.