Computer

Biblianas redaktion

Biblianas redaktion består af fagfolk, der brænder for formidling af viden om Bibelen og den nyeste forskning på området. Her kan du se en præsentation af medlemmerne.

Kasper Siegismund

Kasper Siegismund

E-mail: ksi@teol.ku.dk
Cand.theol. og ph.d. i Det Gamle Testamentes eksegese. Fra sommeren 2021 del af forskningsprojektet AMRAM på Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologiske Fakultet (KU). Fagligt fokusområde: Apokalyptik; Dødehavsrullerne; forholdet mellem guddommelig styring og menneskets valg i Det Gamle Testamente og anden antik jødisk litteratur; hebraisk og andre semitiske sprog.

Louise Heldgaard Bylund

Louise Heldgaard Bylund

E-mail: louise.heldgaard@cas.au.dk
Cand.theol og ph.d.-studerende ved Afdeling for Teologi på Aarhus Universitet. Fagligt fokusområde: Børnebibler som formidlere af bibelsk og kristen tradition. Desuden bibelreception, Bibelens materialitet og Bibelens rolle og funktion i dag.

Marie S. Andersen

Marie Sigaard Schou

E-mail: ma@cas.au.dk
Cand.theol. og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. Skriver ph.d.-afhandling om Paulus’ eskatologi i lyset af en samtidig filosof og brevskriver, Seneca. Fagligt fokusområde: Paulus’ breve, litterære traditioner i antikken, eskatologi og apokalyptik i Det Nye Testamente samt antik filosofi.

Martin Friis

Martin Friis

E-mail: mfr@teol.ku.dk
Ph.d. og cand.theol. Ansv.red. for BIBLIANA. Ekstern lektor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, København. Fagligt fokusområde: Samspillet mellem jødiske og tidlige kristne skrifter og den græsk-romerske verden, kultur og litteratur. Desuden en stor interesse for helteskikkelser i antik litteratur.

 

Melissa Sayyad Bach

Melissa Sayyad Bach

E-mail: msb@teol.ku.dk
Ph.d. og cand. theol og postdoc på forskningsprojektet AMRAM på Afdeling for Bibelske Eksegese på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Forskningsinteresser er Apokalyptik, Dødehavsrullerne, tekstanalyse og de kognitive mekanismer, der er på spil, når tekster bliver til.

Sif Egede

Sif Egede

E-mail: asea@via.dk
Cand.theol. Uddannelsesleder ved 3K-uddannelsen (VIA University College). Fagligt fokusområde: Udviklingen fra det gammeltestamentlige verdensbillede til det nytestamentlige med særligt fokus på de apokalyptiske strømninger i den antikke jødedom.

Søren Carsten Light Lorenzen

Søren Carsten Light Lorenzen

E-mail: s.lorenzen@uni-bonn.de
Ph.d og cand.theol. Videnskabelig medarbejder ved Bonn Universitet. Forsker i gammeltestamentlig antropologi, selvet, sprog og metaforer. Er for nyligt begyndt at undersøge farver og deres betydninger i Det Gamle Testamente.

Piktogram, mand

Jacob Palle Bliddal Mortensen