Computer

Biblianas redaktion

Biblianas redaktion består af fagfolk, der brænder for formidling af viden om Bibelen og den nyeste forskning på området. Her kan du se en præsentation af medlemmerne.

Elisa Uusimäki

Elisa Uusimäki

E-mail: elisa.uusimaki@cas.au.dk
Ph.d. og dr. theol., professor ved Afdeling for Teologi på Aarhus Universitet. Fagligt fokusområde: den hebraiske bibel og tidlig jødisk litteratur; visdom og etik; levet religion; kønsstudier; rejser og kulturel udveksling.

Kasper Siegismund

Kasper Siegismund

E-mail: ksi@teol.ku.dk
Cand.theol. og ph.d. i Det Gamle Testamentes eksegese. Fra sommeren 2021 del af forskningsprojektet AMRAM på Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologiske Fakultet (KU). Fagligt fokusområde: Apokalyptik; Dødehavsrullerne; forholdet mellem guddommelig styring og menneskets valg i Det Gamle Testamente og anden antik jødisk litteratur; hebraisk og andre semitiske sprog.

Louise Heldgaard Bylund

Louise Heldgaard Bylund

E-mail: louise.heldgaard@kfumspejderne.dk
Cand.theol. og ph.d. i teologi. Projektleder for Detmedgud.dk, KFUM-spejderne. Fagligt fokusområde: Børnebibler som formidlere af bibelsk og kristen tradition. Desuden bibelreception, Bibelens materialitet og Bibelens rolle og funktion i dag.

Martin Friis

Martin Friis

E-mail: friismartin@outlook.com
Ph.d. og cand.theol. Ansv.red. for BIBLIANA. Fagligt fokusområde: antropologiske og socialpsykologiske aspekter ved den nytestamentlige brevlitteratur. Desuden stor interesse for skildringerne af Jesus i evangelierne og samspillet mellem jødiske og tidlige kristne skrifter og den græsk-romerske verden, kultur og litteratur.

Melissa Sayyad Bach

Melissa Sayyad Bach

E-mail: msb@teol.ku.dk
Ph.d. og cand. theol. og postdoc på forskningsprojektet AMRAM på Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Forskningsinteresser er Apokalyptik, Dødehavsrullerne, tekstanalyse og de kognitive mekanismer, der er på spil, når tekster bliver til.

Stefan Marinus Kristensen

Stefan Marinus Kristensen

E-mail: stefankristensen@teol.ku.dk
Cand.theol. og ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Fagligt fokusområde: Det Nye Testamente og den tidlige kristendom; apokalyptikken og intertestamental litteratur; dødehavsrullerne. Et særligt fokus i mine teologiske studier er Markusevangeliet.

Søren Carsten Light Lorenzen

Søren Carsten Light Lorenzen

E-mail: s.lorenzen@uni-bonn.de
Ph.d. og cand.theol. Videnskabelig medarbejder ved Bonn Universitet. Forsker i gammeltestamentlig antropologi, selvet, sprog og metaforer. Er for nyligt begyndt at undersøge farver og deres betydninger i Det Gamle Testamente.