Computer

Biblianas redaktion

Biblianas redaktion består af fagfolk, der brænder for formidling af viden om Bibelen og den nyeste forskning på området. Her kan du se en præsentation af medlemmerne.

Kasper Dalgaard

Kasper Dalgaard

E-mail: kda@teol.ku.dk
Ph.d. og cand.theol. Ekstern lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Fagligt fokusområde: Sammenhænge mellem de mange tekster fra antikke jødedom.

Kasper Bro Larsen

Kasper Bro Larsen

E-mail: kbl@teo.au.dk
Ph.d. og cand.theol. Lektor i Ny Testamente ved Aarhus Universitet. Fagligt fokusområde: Bibelens betydning i antik og moderne kontekst.

Louise Heldgaard Bylund

Louise Heldgaard Bylund

E-mail: louise.heldgaard@cas.au.dk
Cand.theol og ph.d.-studerende ved Afdeling for Teologi på Aarhus Universitet. Fagligt fokusområde: Børnebibler som formidlere af bibelsk og kristen tradition. Desuden bibelreception, Bibelens materialitet og Bibelens rolle og funktion i dag.

Marie S. Andersen

Marie Sigaard Andersen

E-mail: ma@cas.au.dk
Cand.theol. og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. Skriver ph.d.-afhandling om Paulus’ eskatologi i lyset af en samtidig filosof og brevskriver, Seneca. Fagligt fokusområde: Paulus’ breve, litterære traditioner i antikken, eskatologi og apokalyptik i Det Nye Testamente samt antik filosofi.

Martin Friis

Martin Friis

E-mail: mfr@teol.ku.dk
Ph.d. og cand.theol. Ansv.red. for BIBLIANA. Ekstern lektor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, København. Fagligt fokusområde: Samspillet mellem jødiske og tidlige kristne skrifter og den græsk-romerske verden, kultur og litteratur. Desuden en stor interesse for helteskikkelser i antik litteratur.

 

Melissa Sayyad Bach

Melissa Sayyad Bach

E-mail: ma@cas.au.dk
Cand.theol. og ph.d.-studerende ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, København. Fagligt fokusområde: Tekstanalyse og de kognitive mekanismer, der er på spil, når en tekst forfattes.

Mette Bundvad

Mette Bundvad

E-mail: mbu@teol.ku.dk
Ph.d. og M.St. i teologi fra Oxford University og bach.teol. Fagligt fokusområde: Forståelsen af tid i Det Gamle Testamente, bibelsk maskulinitet, fan fiction, og receptionshistorie, Bibelen i LGBTQ-sammenhænge.

René Falkenberg

René Falkenberg

E-mail: teorf@cas.au.dk
Ph.d. og cand.theol. Lektor i Ny Testamente ved Aarhus Universitet. Fagligt fokusområde: Paulus, tidlig reception og fortolkning af Bibelen samt de ældste kristne papyrus- og pergamentbøger (3.-5. årh.) i forbindelse med manuskriptkulturen i Antikken.

Sif Egede

Sif Egede

E-mail: asea@via.dk
Ph.d. og cand.theol. Adjunkt i kristendom ved VIA University College. Fagligt fokusområde: Udviklingen fra det gammeltestamentlige verdensbillede til det nytestamentlige med særligt fokus på de apokalyptiske strømninger i den antikke jødedom.

Søren Carsten Light Lorenzen

Søren Carsten Light Lorenzen

E-mail: sl@cas.au.dk
Cand.theol. og ph.d-studerende ved Aarhus Universitet. Fagligt fokusområde: Gammeltestamentlig antropologi  – spørgsmål om selvet og om hvordan mennesket eksisterer i sammenhæng med andre gennem sproget.