Festgudstjeneste for Tegnbibel
Hendes Majestæt Dronningen ankommer til festgudstjeneste i anledning af autorisationen af Tegnbibel - en oversættelse af uddrag fra Bibelen til dansk tegnsprog. Foto:Keld Navntoft/Scanpix.

12.01.2024

Billedserie: 52 år med Dronningen og Bibelen

Med valgsproget "Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke" har Hendes Majestæt Dronningen gennem 52 år været statsoverhoved for Danmark, Færøerne og Grønland - og protektor for Bibelselskabet

Den 14. januar 2024 er det 52 år siden, at Frederik 9. gik bort, og Dronningen efterfulgte sin far på tronen. Gennem sin 52-årige regeringsperiode har Dronningen repræsenteret Danmark udadtil og været et samlingspunkt indadtil. I alle årene har hun været protektor for Bibelselskabet.

I anledning af tronskiftet har vi været i arkiverne: Se milepælene fra Dronningens lange historie med Bibelen og Bibelselskabet.

Dronningen på besøg i Bibelselskabet

Dronningen orienteres om oversættelsesarbejdet, 18. januar 1988.

Allerede i 1976  få år efter Hendes Majestæt Dronningen tiltrådte som regent  blev arbejdet med en ny, autoriseret oversættelse igangsat. Det er den oversættelse, som vi i dag kender som 1992-oversættelsen. Dronningen fulgte oversættelsesarbejdet med stor interesse. Den 18. januar 1988 besøgte hun Bibelselskabet for at blive orienteret om det igangværende arbejde af daværende generalsekretær Niels Jørgen Cappelørn (th). Til venstre ses lederen for oversætterne af Det Gamle Testamente Svend Holm-Nielsen. Foto fra Bibelselskabets Årbog 1988. Fotograf: Rune Hansen.

En ganske særlig underskrift

Dronningens autorisation

Den 19. februar 1992 autoriserede Hendes Majestæt Dronningen den nye bibeloversættelse som Danmarks officielle bibel. I en skrivelse fra kirkeministeriet gav daværende kirkeminister Torben Rechendorff følgende anbefaling: "Undertegnede minister må for mit vedkommende finde det ønskeligt, at den foreliggende nye oversættelse af Bibelen autoriseres." Og Majestæten autoriserede med ordene "Indstillingen bifaldes", underskrevet Margrethe R. Foto fra Bibelselskabets Årbog 1992.

Festgudstjeneste for 1992-oversættelsen

Festgudstjeneste 1992

Dronningen bydes velkommen af generalsekretær Niels Jørgen Cappelørn til festgudstjeneste for den nye bibeloversættelse, 8. november 1992 i Københavns Domkirke. Foto fra Bibelselskabets Årbog 1992. Fotograf: Rune Hansen.

Den lille ny bæres ind

Festgudstjeneste 1992

Det store øjeblik: Den nye bibel bæres ind i Københavns Domkirke under overværelse af Hendes Majestæt Dronningen. Det er daværende formand for Bibelselskabets bestyrelse Niels Ehrenreich, som bærer den nye bibel, flankeret af daværende biskop Erik Norman Svendsen. Foto fra Bibelselskabets Årbog 1992. Fotograf: Rune Hansen.

Rigs- og slægtsbibelen

Rigs- og slægtsbibelen

I 2000 udkom Rigs- og slægtsbibelen: En pragtbibel med knap 50 vignetter tegnet af Hendes Majestæt Dronningen. Den blev udgivet i anledning af kristendommens 2000-års jubilæum og udkom samtidig i en dansk, færøsk og grønlandsk udgave for at markere, at rigsfællesskabet også er et kirkeligt fællesskab. Rigs- og slægtsbibelen er på omslaget udsmykket med tre kors, der repræsenterer Danmark (Dagmarkors), Færøerne (hjulkors) og Grønland (kløverbladskors). Ét af de tre kors er guldbelagt alt efter, om der er tale om den danske, færøske eller grønlandske udgave. Det er ligeledes Dronningen, der står bag dette design.

Protektoren på arbejde

Dronningen og Bent Rohde

Her vurderer Hendes Majestæt Dronningen nogle af de mange vignetter til Rigs- og slægtsbibelen sammen med grafiker Bent Rohde. Bibelselskabet havde tidligere udgivet kort, som var illustreret af Dronningen, men det var første gang, at protektoren og selskabet samarbejdede om et illustrationsprojekt af denne kaliber. Foto: Rune Hansen.

Dronningen som kunstner

Vignet fra Rigs- og slægtsbibelen

En af Hendes Majestæt Dronningens smukke vignetter fra Rigs- og slægtsbibelen: Abraham, der funderer over Guds ord: "Se på himlen, og tæl stjernerne, hvis du kan. ... Så mange skal dine efterkommere blive." (Første Mosebog 15,5)

Illustratoren ser resultatet

Dronningen og Morten Aagaard

Hendes Majestæt Dronningen tager de friske eksemplarer af Rigs- og slægtsbibelen i øjesyn i Bibelselskabets lokaler. Til højre ses daværende generalsekretær Morten Aagaard.

Fejring af Tegnbibel

Festgudstjeneste Tegnbibel

I 2013 blev Tegnbibel autoriseret af Hendes Majestæt Dronningen, og det blev markeret med en festgudstjeneste i De Døves Kirke på Frederiksberg. Med Tegnbibel fik danske døve endelig et bibelsk skrift på deres eget modersmål, dansk tegnsprog. Tegnbibel var undervejs i over 10 år og består af hele Lukasevangeliet og udvalgte tekster til kirkeåret samt folkekirkens ritualer. Den er gratis tilgængelig på tegnbibel.bibelselskabet.dk Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix.

Bibelselskabet fylder 200 år

Festgudstjeneste 200 år

I 2014 var Hendes Majestæt Dronningen igen inviteret til festgudstjeneste i Københavns Domkirke. Denne gang var det Bibelselskabets 200 års jubilæum, der blev fejret. Her hilser Majestæten på daværende formand for Bibelselskabets bestyrelse Cai Frimodt-Møller (tv) og daværende generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard (th). Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix.