Ny verden-oversættelsen. Jehovas vidners oversættelse af Bibelen.
Jehovas Vidners oversættelse af Bibelen hedder "Ny-Verden-Oversættelsen". Foto: Unsplash.

23.08.2018

Brevkassen: Er Jehovas Vidner de sande kristne?

Kan en oversættelse af Bibelen blive så farvet af en bestemt teologi, at den bliver uansvarlig? Læs her Martin Herbsts svar om Jehovas Vidner

Hej Bibelselskabet,

Jeg skriver fordi, at jeg af og til bliver mødt af Jehovas Vidner, og her får jeg altid at vide, de er de eneste sande kristne, og at alle andre har den forkerte opfattelse af biblen eller tolkning. Kan du/I forklare mig, hvad der gør dem til de "sande" kristne? Yderligere kunne jeg virkelig godt tænke mig at vide, hvor de har deres oversættelse fra? Kan det også passe, at de har lavet deres egen bibel, så den er tilpasset deres tro, og hvis dette er rigtigt, er det så ikke en form for gudsbespottelse? Håber I kan give mig nogle gode svar, gerne med bibelhenvisninger, tak på forhånd!

Med Venlig hilsen

Deniz Øzdemir************
Kære Deniz,Tak for dit spørgsmål. Mit svar falder i to afsnit. Det første handler om Jehovas Vidners bibeloversættelse. Det andet handler om deres påstand om, at de er de eneste sande kristne.

Hvad angår bibeloversættelse, bygger Jehovas Vidners såkaldte ’Ny-Verden-Oversættelse’ – der er trykt i 221 millioner eksemplarer og udgivet på 163 sprog – på den hebraiske grundtekst (Det Gamle Testamente) og på den græske grundtekst (Det Nye Testamente). Her er der ingen forskel på Jehovas Vidners Ny-Verden-Oversættelse og Bibelselskabets Autoriserede Oversættelse, der eksempelvis benyttes ved gudstjenester i folkekirken. I begge tilfælde hviler oversættelserne på de hebraiske og græske grundtekster.

Nu er enhver oversættelse samtidig en fortolkning. Det gælder også Bibelselskabets. Men her vælger Jehovas Vidner at farve oversættelsen med deres egen teologi i en sådan grad, at det må betegnes som uforsvarligt. Eksempelvis oversættes Bibelens forskellige navne på Gud konsekvent med Jehova, hvorfor det navn optræder 6973 gange i Det Gamle Testamente og 237 gange i Det Nye Testamente. Dertil kommer, at selve navnet Jehova beror på en oversættelsesfejl. Kort fortalt er Jehova en kunstig sammensætning af konsonanterne JHV, der i den jødiske tradition repræsenterer Guds uudsigelige navn og vokalerne a, o a, der optræder i gudsnavnet ”adonai” (hebraisk for ”min herre”), og som godt måtte udtales. Denne oversættelsesfejl er gået i arv til Jehovas Vidner.  

Anden del af dit spørgsmål udgør problemets kerne. For ifølge Jehovas Vidner er der kun én rigtig tolkning af Bibelen. Den har de patent på. Alle andre tolkninger er på forhånd dømt ude. Derfor er Jehovas Vidner de eneste sande kristne. Denne antagelse har tre katastrofale konsekvenser.

For det første lukker den af for meningsfuld dialog internt i bevægelsen og med mennesker i det omgivende samfund. For respektfuld dialog fordrer, at tyngdepunktet for samtalen ikke er fastlåst en gang for alle. Det skal være muligt at tolke en tekst eller et problem fra flere synsvinkler. På denne måde er Jehovas Vidner hæmmende for udfoldelsen af den åndsfrihed, der kendetegner et sundt fællesskab.For det andet bliver Jehovas Vidners selvforståelse modsagt af Bibelen. Der står ikke noget sted i Bibelen, at Jehovas Vidners lære er sandheden. Faktisk står der ikke engang, at Bibelen er sandheden! Derimod står der, at Jesus ”er vejen og sandheden og livet” (Johannesevangeliet kapitel 14,6). Jesus er ikke en lære. Jesus er ikke en forklaring. Jesus er ikke en bog. Jesus er Gud. Gud er indbegrebet af liv, kærlighed og sandhed.Dermed er vi kommet til tredje og sidste konsekvens. Når Jehovas Vidner sætter lighedstegn mellem deres lære og sandheden, ophøjer de deres forklaringer til at være Gud. Dermed forfalder de til afgudsdyrkelse, hvor man erstatter Gud med alt andet end Gud. Det er ødelæggende for gudsforholdet, selvforholdet og forholdet til ens medmennesker.Jeg ønsker det bedste for dig og for dine udvekslinger med Jehovas Vidner.Venlig hilsen

Martin Herbst

Martin Herbst er teolog, sognepræst og forfatter. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til 
spoerg@bibelselskabet.dkLæs mere

Martin Herbst, Sunde og syge fællesskaber, Alfa, 2013. Se også martinherbst.dk

Jehovas Vidner

Jehovas Vidner er en verdensomfattende religiøs bevægelse, grundlagt i 1881 i USA af Charles Taze Russell. Det styrende råd ligger i New York og består af 10-16 salvede medlemmer. Rådet leder det verdensomspændende arbejde, som blandt andet består i at udgive bøger og blade.Der er 204 menigheder i Danmark og 14.719 aktive vidner på landsplan, lokalt samles man i rigssale. Landskontoret ligger i Holbæk.