Billede af Jorden fra Apollo 17
Om man oversætter det hebraiske ord CHUG med cirkel eller flade, ændrer ikke på, at man efter alt at dømme har opfattet jorden som flad i Det Gamle Testamentes forestillingsverden. Men det afslører - måske - et bestemt syn på oversættelse, skriver sprogforsker, ph.d. Martin Ehrensvärd. Her ses Jorden fra Apollo 17. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Er jorden rund eller flad i Det Gamle Testamente?

Ja, hvad mener Bibelen egentlig? Sådan spørger Daniel, og sprogforsker Martin Ehrensvärd kommer med et svar.

Hejsa

Jeg har lige et par spørgsmål vedrørende Esajas' Bog kapitel 40, vers 22. I flere af de engelske, tyske og svenske bibeloversættelser gives der udtryk for, at jorden er rund. For eksempel disse:

Tysk, Schlachter 2000:

Er ist es, der über dem Kreis der Erde trohnt ...

King James Version:

It is he that sitteth upon the circle of the earth ...

Men i den danske oversættelse står der jordens flade, og der gives dermed udtryk for, at Bibelens forfatter mener, at jorden er flad. Hvorfor er oversættelsen ikke på linje med mange af de andre oversættelser?

Venlig hilsen

Daniel

*********************************************************

Kære Daniel

”Det Gamle Testamente siger at jorden er rund!” Sådan kunne et par Jehovas vidner triumfere over for mig, før jeg startede min uddannelse i hebraisk sprog og kultur. Men triumfen var ikke grundlagt på fakta. Ja, Esajas' Bog kapitel 40, vers 22 starter ifølge den autoriserede oversættelse sådan: "Det er ham, der troner over jordens flade." Ordet ’flade’ er en oversættelse af det hebraiske ord CHUG, der betyder ’cirkel’. Men bemærk at ordet ikke betyder ’kugle’, men cirkel. Udtrykket ’jordens cirkel’ må altså også hentyde til et todimensionelt  - og altså fladt, men cirkelformet - objekt, hvilket stemmer rigtig godt overens med, hvad vi ellers ved om Det Gamle Testamentes syn på verden.

Så hvorfor sige ’jordens flade’ og ikke ’jordens cirkel’ i oversættelsen? ’Jordens flade’ er efter min mening velvalgt, fordi det på en smuk måde formidler pointen, nemlig at Gud troner over hele jorden. Bagved min mening ligger et bestemt syn på oversættelse i almindelighed, og bibeloversættelse i særdeleshed, nemlig at oversættelsens fornemste opgave er at formidle tekstens mening bedst muligt.

Dette er et brud med en ældgammel tradition for ordrette og dermed sommetider knudrede bibeloversættelser. Jeg hilser dette brud velkomment, og jeg konstaterer, at mange danskere synes at gøre det samme: Den Nye Aftale, som er Bibelselskabets meget brugte nudanske oversættelse af Det Nye Testamente, er et fornemt eksempel på en oversættelse, der går benhårdt efter at formidle meningen af bibelteksten. For mig har den åbnet nye dimensioner af teksten, og den måde, den er blevet modtaget på, peger på, at Bibelselskabet har gjort rigtigt i at bryde med den ordrette tradition.

Venlig hilsen

Martin Ehrensvärd

Martin Ehrensvärd er ph.d., forsker i hebraisk sprog og kultur og ledelsescoach. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Mening eller milimeter-nøjagtighed?

Bibeloversættelser er kendt for at være ordrette og ikke altid lige lette at forstå. En af de største diskussioner blandt oversættere går på, hvor tæt man skal stræbe efter at komme på grundtekstens ordlyd. I vores tid mener flere og flere, at man må give køb på den ordrette oversættelse for at få meningen bedre frem.