Judith and Holofernes - Palma Giovane
Septuaginta indeholde også de apokryfe skrifter, som ikke altid medtages i den danske bibel. En af de mere kendte og drabelige beretninger fra apokryferne er historien om Judith, der halshugger hærføreren Holoforenes for at befri sit folk. Maleri: Palma Giovane/Wikimedia Commons

Brevkassen: Findes der en dansk oversættelse af Septuaginta?

En dansk russisk-ortodoks munk fra USA vil gerne vide, om der findes en dansk oversættelse af Septuaginta. Poul Sebbelov, præst i den ortodokse menighed Gudsmoders Beskyttelse, svarer på spørgsmålet og forklarer, hvad Septuaginta er

Kære brevkasse

Jeg er en dansk russisk-ortodoks munk bosiddende i USA. Da den ortodokse kirke benytter Septuaginta-oversættelsen af Det Gamle Testamente, er jeg interesseret i at vide, om der foreligger nogen oversættelser på dansk af denne oversættelse. I en katolsk søndagsmessebog fra 1944 så jeg til min forbavselse, at salmeoversættelserne var fra Septuaginta på dansk?

På forhånd tak for jeres svar.

Jeg ønsker jer Guds velsignelse.

I Kristus,

munk Feofan

 ---------------

Kære Feofan

Den ortodokse kirke bruger helt det samme Ny Testamente som resten af kristenheden. Men når det kommer til Gammel Testamente, betragter ortodokse den såkaldte Septuaginta (en oversættelse til græsk af den hebraiske tekst, som blev til i det 3. århundrede f.v.t.) som den autoritative tekst. Og der, hvor Septuaginta adskiller sig fra den hebraiske tekst, der holder ortodokse Septuaginta for den rette version. 

Det har blandt andet den fordel, at det oftest er Septuagintas (græske) tekst, som citeres i Ny Testamente. Det bedst kendte eksempel er Matthæusevangeliet kapitel 1 vers 23, hvor der står, at ”Jomfruen skal blive med barn og føde en søn …” Det er et citat fra Esajas Bog kapitel 7 vers 14. Her har den hebraiske tekst ”almah”, der på dansk betyder ”en ung kvinde”, mens den græske tekst har samme ord som hos Matthæus, nemlig ”parthenos”, der på dansk betyder ”jomfru”. Der er en lang række eksempler, som har det fællestræk, at Septuaginta mere direkte og umisforståeligt peger på Kristus og på forventningen om hans komme.

Endvidere er der ikke enighed om, hvor mange og hvilke ”bøger”, der hører med til Gammel Testamente. Hvor det hebraisk baserede Gammel Testamente har 39 ”bøger”, har Septuaginta 49. De 10 tekster, der udgør forskellen, er dem, som i protestantisk sammenhæng udgives som ”apokryfe”, enten separat eller som tillæg i Bibelen. De tekster er med i den græske bibel, om end de også her kaldes ”deuterokanoniske”, det vil sige, at de vurderes på et lavere niveau end de øvrige. (Nogle af de 10 tekster er i øvrigt helt fraværende i romersk-katolske udgaver af Bibelen, så her er ortodokse, mærkeligt nok, bedre tjent med protestantiske udgivelser.)

Jeg er ikke bekendt med, at der skulle foreligge nogen samlet dansk oversættelse af Septuaginta. Kun apokryferne er oversat fra græsk, de øvrige bøger fra hebraisk.

Hvad gør man så i praksis som ortodoks i et protestantisk eller katolsk landskab? Ja, vi i Danmark benytter glade og gerne Bibelselskabets autoriserede udgaver med apokryferne. Samtidigt forsøger vi at være opmærksomme på de enkelte steder, hvor der er markante og betydningsbærende forskelle i ordlyden. Det gør vi (i hvert fald jeg) med hjælp af engelske og franske oversættelser af Septuaginta. Samme praksis gør sig gældende blandt ortodokse i Sverige og Norge.

Bedste hilsner
Poul Sebbelov

Poul Sebbelov er præst i den ortokse menighed Gudsmoders Beskyttelse og medlem af Bibelselskabets Repræsentantskab. Se hans andre brevkassesvar.

Har du et spørgsmål om Bibelen? Send dit spørgsmål til spoerg@bibelselskabet.dk

Se brevkassens panel

Ordforklaring

Septuaginta = en oversættelse af Gammel Testamente fra hebraisk til græsk, som blev til i det 3. århundrede før vor tidsregning.

Apokryfer el. deuterokanoniske = 10 skrifter, der findes i Septuaginta, men ikke i det hebraisk baserede Gammel Testamente