Gud er åndelig, men han blev menneske i Jesus.
Gud er ånd og begrænses ikke af et fysisk legeme som vores, men han blev også menneske i kød, blod og knogler i Jesus Kristus. Han trådte ind i vores verden, så vi kan kende Gud, skriver formand for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard. Foto: Pixabay

Brevkassen: Har Gud kød og knogler?

H.C. vil gerne vide, hvad der står i Bibelen om Jesus' krop. Hans-Ole Bækgaard hjælper med et svar.

Hej brevkasse

Jeg søger skriftsteder, der underbygger, at Gud har et legeme af kød og knogler. Kan I hjælpe mig? På forhånd mange tak.

Hilsen
H.C. 

************************

Kære H.C. 

Tak for dit interessante spørgsmål. For så vidt kan jeg ikke henvise dig til skriftsteder, og så alligevel!

Gud er i sit væsen anderledes end os og over sit skaberværk. Han er ikke gjort af kød og knogler, men som Jesus siger: ”Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.” (Joh 4,24). Gud er et evigt, levende, åndeligt og livsfyldt Jeg (se hans udtalelse i 2 Mos 3,14). I sin guddommelighed står han i modsætning til det skabte, til mennesket. Når vi taler om Gud som ’person’ – og at der er tre personer i samme væsen – så handler det om, at vores kendskab til personbegrebet dækker vores forståelse af ens væsen, karakter, egenskaber. På den måde talte man tidligt i den kristne kirke om de tre personer i Guds væsen, men selve udtrykket finder vi ikke i Bibelen.

Det handler om, at vi kan vide noget om Gud ud fra Guds åbenbaring (Ordet) og sige noget ud fra erfaringen. På den baggrund kan vi bruge menneskelige beskrivelser om Gud.

Og netop her er der mere at sige, når det gælder Guds åbenbaring / Guds ord. For i begyndelsen af Johannesevangeliet hedder det (1,14): ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.” Gud blev menneske i Jesus Kristus. Han fik ansigt. Han fik krop. Man kunne se, høre, røre ham (jf. 1 Joh 1,1-4).

Gud inkarnerede sig = Gud iklædte sig kød (og knogler). Så jo, vi har set Gud. Sønnen (sand Gud og sandt menneske) aflagde sin guddomsskikkelse (for en tid) og tog menneskeskikkelse på (jf. Fil 2,5-11) og er nu herliggjort som den opstandne i sit evig-åndelig-fysisk legeme/væsen og kommer til os i nadveren (legeme og blod).

Mit svar er altså dobbelt:

1) Gud er ånd – i sit evige, levende, livsfyldte JEG. Han begrænses ikke af et fysisk legeme som vores, som skabningen. Skaberen er større. Så derfor kan vi ikke finde skriftsteder, der direkte understøtter, hvad jeg opfatter, du spørger til.

2) Gud blev menneske (kød, blod, knogler) i Jesus Kristus. Han trådte ind i vores verden, så vi kan kende Gud. Gud åbenbarede sig i Ordet – og ud fra Guds Ord kan vi sige noget om Gud/Guds væsen. Derfor er der mange skriftsteder, som siger noget om Gud (Jesus Kristus) som menneske i kød og blod og de mange vidnesbyrd om ham, som du kan finde overalt i NT.

Venlig hilsen
Hans-Ole Bækgaard

Hans-Ole Bækgaard er cand.theol., præst i Aarhus Bykirke og formand for Indre Mission. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Hans-Ole Bækgaard nævner disse skriftssteder om ånd og inkarnation:

  • Anden Mosebog 3,14
  • Johannesevangeliet 1,14
  • Johannesevangeliet 4,24
  • Første Johannesbrev 1,1-4
  • Filipperbrevet 2,5-11