"The Prophet Isaiah" fra det 18. århundrede. Findes på Castelvecchio Museum, Italien.
Er profeterne dét, der udgør den største forskel på islam, kristendom og jødedom? På billedet ses profeten Esajas, som særligt er kendt for sine forudsigelser om Messias. Foto: Wikimedia Commons

08.06.2017

Brevkassen: Har vi bare forskellige profeter?

Skal forskellen på jødedom, kristendom og islam findes i de profeter, som religionerne støtter sig til? Generalsekretær i Dansk Missionsråd og ph.d. i teologi Jonas Adelin Jørgensen giver et svar.

Til brevkassenKan man sige, at forskellen på jødedommen, kristne og muslimer primært skal findes i forskellen på de profeter, religionerne støtter sig til? I så fald bør religionsdiskussioner jo ikke være så hellige, da de blot handler om mennesker som har fortolket Guds ord forskelligt, og ikke om forskellige guder? Jeg er klar over, at jeg derved insinuerer at Jesus blot var en profet.Venlig hilsen

Jacob

*********************************

Kære Jacob,

Tak for dit spørgsmål. Som du selv er ind på, så er det et kompliceret spørgsmål at svare på. Helt grundlæggende er det svært, fordi det ikke er helt enkelt at pege på, hvad der er, der skal sammenlignes i de forskellige religioner og hvordan man skal bære sig ad. Lad mig uddybe svaret:

Forskellige religiøse traditioner handler om forskellige ting. Selv de traditioner, som har historiske forbindelser med hinanden – du nævner selv jødedom, kristendom og islam – forstår noget ganske forskelligt ved begreber, som ellers deles på tværs af traditionerne. Grundlæggende termer som ’Gud’, ’skabelse’, ’synd’ og ’frelse’ findes i alle tre traditioner, men hvad det betyder er jo netop omstridt. Men det samme ville jo gælde ’profet’: Her vil der være stor forskel på forståelsen af i hvilken forstand Jesus er profet i islam og i kristendom.

Historisk har der været flere forskellige løsninger på dette problem: Nogle har forsøgt at lave en slags sammenlignende teologi, og se på hvad forskellige traditioner har lært om forskellige emner. Det kan man så samle og udbygge til en mere komplet teologi på tværs af traditioner.

Andre har hævdet, at man kun kan forstå en religiøs tradition ’indefra’, og at det derfor er nyttesløst at forsøge at sammenligne forskellige traditioner, for man vil aldrig kunne forstå andre traditioner. Atter andre har set på religiøse traditioner i forhold til den effekt de har på troende, og forsøgt at sammenligne religioner på et funktionelt plan.

Med andre ord: Det er ikke umiddelbart klart, hvordan religioner kan sammenlignes. Yderligere, så er forskellige religiøse traditioner også ideer om, hvordan mennesker er religiøse og hvad en religion er. Det er derfor vanskeligt at sammenligne religioner på tværs af historiske perioder, effekt og forskellige kontekster.  

Gode hilsener,

Jonas Adelin Jørgensen

Jonas Adelin Jørgensen er ph.d. og generalsekretær for Dansk Missionsråd. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Jesus som profet i islam

I islam er Jesus en stor profet. Han var den sidste profet inden Muhammed.

Den største forskel fra den Jesus vi læser om i Bibelen, og den Jesus der står skrevet om i Koranen, er at Jesus i Koranen ikke er gudommelig og Guds søn men blot et menneske.