Kvinderne samlet omkring korset
Antallet af Maria'er, der er tilstede i Det Nye Testamente ved forskellige lejligheder, har forvirret mange, også forskerne. "Kristus am Kreuz" af Pier Francesco Sacchi. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hed Jesus' moster også Maria?

Muligvis fortæller Johannesevangeliet, at Jesus moster, som stod ved korset sammen med sin søster, også hed Maria som hans mor. Det er et spørgsmål om fortolkning - og ikke mindst tegnsætning, skriver teolog i Natkirken Lise Marie Ranum.

Kære brevkasse

I vores bibelkreds i aften læste vi påskens beretninger fra Markusevangeliet kapitel 14. Vi når blandt andet også til korsfæstelsen og gravlæggelsen. Vi læste også parallelteksterne fra de andre evangelier - og her bliver jeg fascineret af, hvor mange Maria'er, der er omkring Jesus. Er det rigtigt, Jesu moster også hedder Maria - og at hun står ved Jesu kors sammen med Jesu moder Maria?

Mvh

Preben

********************************

Kære Preben

Tæller man efter, finder man hele syv Maria'er i Det Nye Testamente. Et antal af dem var i følge evangelierne, de fire store fortællinger om Jesus' liv, til stede, da Jesus blev korsfæstet. Hvor mange, og hvordan de er i indbyrdes relation til hinanden, er ikke sådan lige at svare på. Kort sagt: Du undrer dig med god grund! Eksperterne undrer sig også, og i sidste ende beror deres svar på spørgsmålet på en fortolkning. 

Der er beskrivelser af de tilstedeværende ved korset i alle evangelierne, men Johannesevangeliet skiller sig mest ud ved at fortælle om en lang række Maria'er. Johannesevangeliet kapitel 19, vers 25 fortæller: Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene.

Her er altså først om fremmest Maria, Jesus' mor, til stede. Hun nævnes ikke ved navn, men lad os kalde hende Jomfru Maria for klarhedens skyld. Sammen med hende er to navnesøstre. Den ene er uden tvivl Maria Magdalene. Den anden er måske Jomfru Marias søster, der måske er gift med en mand ved navn Klopas, eller en helt tredje kvinde, der simpelthen bare kaldes Klopas' hustru.

Der er altså ingen tvivl, om at der er i hvert fald tre Maria'er til stede ved Jesus' kors i Johannesevangeliet. Spørgsmålet er simpelthen, hvem den anden Maria er. Og alt afhængig af, hvordan vi læser teksten, er der altså tre eller fire kvinder til stede.

Forvirringen opstår, fordi den græske originaltekst ikke ligefrem ødsler med kommaerne. Derfor er tekststykket blevet læst på tre forskellige måder:

A: "Maria, Klopas' hustru" viser tilbage til Jomfru Marias søster. Det vil sige: Jesus' moster hedder Maria og er gift med Klopas. Der er tre Mariaer og tre kvinder i alt.

B: Det "Maria", der står alene, hører til "Klopas' hustru". Det vil sige: Klopas' hustru hedder Maria, men vi hører ikke navnet på Jomfru Marias søster. Der er tre Maria'er til stede, men fire kvinder i alt.

C: Det "Maria", der står alene, hører til Jomfru Marias søster. Jesus' moster hedder altså Maria, men vi får ikke navnet på Klopas' hustru. Der er tre Maria'er til stede, og fire kvinder i alt.

Nogle bemærker, at det ikke er sandsynligt, at to søstre hedder det samme. Andre hæfter sig ved, at forfatteren til Filips Evangelium, et gnostisk, apokryft evangelium, der dateres til det 3. årh. efter Kristi fødsel, et sted skriver, at Jomfru Maria havde en søster af samme navn.

Det er værd at bemærke, at den autoriserede danske oversættelse fra 1992 gengiver den græske noget forvirrende udtryk og derfor lader alle tre læsninger være mulige. Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudansk derimod vælger at præsentere en fortolkning, nemlig den ovenstående version A.

Om Jesus' moster hed Maria og om hun var til stede ved korset sammen med de mange Maria'er, er altså, som du kan se, langt fra entydigt, men her er et overblik over de forskellige fortolkninger. Nu du har nogenlunde styr på Maria'erne ved Jesus' kors, var det så ikke en idé at gå på jagt efter de andre Maria'er i Det Nye Testamente? Der er som sagt hele syv at tage af.

God jagt!

Med venlig hilsen

Lise Marie Ranum

Lise Marie Ranum er cand.theol. fra Københavns Universitet, MA i Modern Theology fra Oxford University og teolog i Natkirken. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Matthæusevangeliet kapitel 27, vers 55-56:

Der var også mange kvinder, der så til på afstand, de havde fulgt Jesus fra Galilæa og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæussønnernes mor.

Markusevangeliet kapitel 15, vers 40:

Der var også nogle kvinder, der så til på afstand, blandt dem Maria Magdalene og Maria, mor til Jakob den lille og Joses, samt Salome

Lukasevangeliet kapitel 23, vers 49:

Alle de, som kendte ham, også de kvinder, som var fulgt med ham fra Galilæa, stod og så alt dette på afstand.