Nedertysk Lutherbibel fra 1574
Før Luther fandtes Bibelen stort set kun på latin, men Luther oversatte Bibelen til tysk og insisterede på, at også gudstjenester skulle afholdes på modersmål. Billede: Nedertysk Lutherbibel fra 1574. Foto: Wikimedia Commons/Soenke Rahm.

02.03.2017

Brevkassen: Hvad betød Bibelen for reformationen?

Havde Bibelen en betydning i reformationen? Det svarer ph.d. og lektor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet Bo Kristian Holm på i dette brevkassesvar

Hej Bibelselskabet

Havde Bibelen en betydning i reformationen?

Venlig hilsen
C.A.

********************************
Kære C.A.

Uden Bibelen var der ingen reformation. Baggrunden for Luthers opgør med kirken i Rom skyldtes, at det han læste i Bibelen for ham stod i modstrid med den kirke, han så omkring sig.

Også Den romersk-katolske kirke byggede på Bibelen. Netop derfor var det vanskeligt at imødegå Luther med bibelske argumenter. Luthers modstandere argumenterede i høj grad ud fra beslutninger truffet på kirkemøder.

Kirken i Rom og Luther byggede på samme grundlag. Forskellen lå i forståelsen af, hvem der havde lov til at udlægge Bibelen. I Romerkirken var det i sidste ende paven og de kirkemøder, man havde afholdt i tidens løb, der afgjorde, hvordan Bibelen skulle læses. For Luther viste Bibelen selv, hvordan den skulle udlægges. Dens centrum var Kristus, og ud fra Kristus skulle Bibelen læses. Derfor mente Luther med Bibelen i hånden at kunne tilbagevise sine kritikere.

Med sin understregning af at gå til kilderne selv og ikke forlade sig på kirkens fortolkere delte Luther anliggende med den humanistiske bevægelse, som var udbredt i renæssancen. Her fremhævede man netop nødvendigheden af at gå til kilderne, ad fontes, som det hed på latin. For humanisterne fremhævede på samme måde som reformatorerne nødvendigheden af at læse tekster på originalsprog.

Det betød ikke, at oversættelser var forbudt, snarere tværtimod. Luther oversætter selv på rekordtid Det Nye Testamente fra græsk til tysk, men netop ud fra den græske tekst, og ikke ud fra den latinske bibel, som var den autoritative i datidens kirke. For Luther var det vigtigt at alle havde mulighed for at læse Bibelen selv.

Med venlig hilsen
Bo Kristian Holm

Bo Kristian Holm er ph.d. og lektor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i Luther og evangelisk-luthersk teologi.

Se Bo Holms andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til 'Spørg om Bibelen'? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Martin Luther - Lucas Cranach den Ældre
Portræt af Martin Luther - malet af Lucas Cranach den Ældre. Foto: Wikimedia Commons

Reformationsåret

I 2017 er det 500 år siden at Luther fremlagde sine 95 teser.

Læs meget mere om reformationen her.