"God appearing to Moses" findes på The Metropolitan Museum of Art. Oversættelser af Bibelen fra originalsprog kan medføre, at sproglige pointer går tabt.
Sætningen "Jeg Er har sendt mig til jer" indgår i en samtale mellem Gud og Moses, som illustreres på billedet her af Pierre Brebiette fra ca. 1632. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?

Poul undrer sig over en sætning fra Anden Mosebog, der ikke umiddelbart giver grammatisk mening. Bodil Ejrnæs løser mysteriet.

Til Bibelselskabet

Jeg forstår ikke sætningen: "Jeg Er har sendt mig til jer." fra Anden Mosebog kapitel 3, vers 14. Kan I hjælpe mig?

Venlig hilsen

Poul

*********************************

Kære Poul

Udsagnet ’Jeg Er har sendt mig til jer’ indgår i en lille samtale mellem Gud og Moses (Anden Mosebog kapitel 3, vers 13-14), der finder sted, efter at Gud har åbenbaret sig for Moses i den brændende tornebusk.

Moses forudser, at israelitterne vil forhøre ham om, hvad Guds navn er, og spørger derfor Gud, hvad han skal sige til dem.

Hertil giver Gud det lidt kryptiske svar: "Jeg er den, jeg er!," som han så delvis gentager i det næste udsagn: "Jeg Er har sendt mig til jer." Og umiddelbart synes det at være et underligt navn, som Gud her præsenterer sig under. I hvert fald i en dansk oversættelse.

Men på hebraisk er det ikke helt så mærkværdigt. For den, der læser eller hører den hebraiske tekst, vil Guds svar "Jeg Er" helt oplagt give associationer til Jahve-navnet.

På hebraisk er der nemlig en lighed mellem ’jeg er’ (hebr. æhjæh, af udsagnsordet hajah = at være) og navnet på Israels Gud: Jahve (hebr. jahwæh), som kan være dannet af det samme udsagnsord. En pointe i teksten er altså også at give en forklaring på Jahve-navnets betydning.

Den pointe, at Guds svar til Moses giver associationer til Jahve-navnet og dermed også rummer en forklaring på navnets betydning, er umulig at få frem i en oversættelse af den hebraiske tekst. Derfor er der i den autoriserede oversættelse anbragt en fodnote, der gør opmærksom på det hebraiske ordspil mellem ’Jeg er’ og ’Jahve’.

Med venlig hilsen

Bodil Ejrnæs

Bodil Ejrnæs er forhenværende lektor og ph.d. i teologi. Hun er en af kræfterne bag den autoriserede udgave af Bibelen fra 1992. Se hendes brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Teksten i Bibelen

Moses sagde til Gud: »Hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farao og føre israelitterne ud af Egypten?« Gud svarede: »Jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig: Når du har ført folket ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg.« Moses sagde til Gud: »Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem?« Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer.«

Anden Mosebog kapitel 3, vers 11-14.