Bibelen på Roskilde Katedrals hovedalter
Bibelen rummer mange budskaber, men Mogens Müller fremhæver nogle få, der er vigtige at hæfte sig ved. Her ses Bibelen på Roskilde Katedrals hovedalter. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvad er Bibelens overordnede budskaber?

Andreas vil gerne vide, hvad Bibelens overordnede budskaber er. Professor i teologi Mogens Müller kommer med et svar.

Hej Bibelselskabet. 

Jeg har et spørgsmål der lyder: Hvad er biblens overordnede budskaber? 

Er det noget i kan hjælpe mig med? :)

Med venlig hilsen

Andreas

*************************

Kære Andreas

Tak for din henvendelse. Det er et spørgsmål, som det er nemmere at stille end at besvare.

Jeg tror, at det er bedst at gøre det helt kortfattet, nemlig ved at gentage, hvad Matthæusevangeliet lader Jesus svare en lovkyndig på spørgsmålet om: ”Hvad er det største bud i loven?”, nemlig: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sjæl og af hele dit sind." Det er det største og første bud.

Men der er et andet, der står lige med det: "Du skal elske din næste som dig selv." På de to bud hviler hele loven og profeterne.” (Matt 22,37-40). For det overordnede budskab er, at det ikke gælder de rette meninger, men den rigtige holdning over for medmennesket. For: ”Gud er kærlighed” (1 Joh 4,16), og at opleve den kærlighed kan ikke skilles fra at leve i den over for andre.

Det bliver hurtigt en prædiken. Men det er også Bibelens overordnede hensigt at være prædiken.

Mange hilsner

Mogens Müller

Mogens Müller er dr. theol., professor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet og forfatter til mange bøger om Bibelen. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Det største bud i loven

Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største bud i loven?« Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.«

Matthæusevangeliet, kapitel 22, vers 34-40.

Læs hele kapitlet her.