Hvad betyder nåde?
Gud burde vende os ryggen og lade os sejle vores egen sø, fordi vi igen og igen opfører os helt på tværs af det, vi skal. Men Gud er storsindet. Han tilgiver og holder fast ved os, uden at vi har gjort os fortjent til det. Det er nåde, skriver biskop Tine Lindhardt. Foto: Pixabay

Brevkassen: Hvad er nåde?

Ordet "nåde" bruges på mange måder - men hvad betyder det egentlig? Sådan spørger Palle, og biskop Tine Lindhardt hjælper med et svar.

Kære bibelselskab!

Jeg har i de seneste par år læst litteratur om kristendom, og jeg har behov for at få en forklaring af begrebet NÅDE, som bruges mangeartet.

Det må være den ultimative opgave for en teolog at "oversætte" dette begreb til letforståeligt dansk, og jeg håber, at en eller anden har appetit på opgaven.

Med venlig hilsen

Palle A.

****************************

Kære Palle A.

Mange tak for dit spørgsmål.

’Nåde’ er et udtryk som i dag er gået af brug. Man kender det (ud over i kirken) stort set kun fra sportsverdenen, f.eks. i et udtryk som ’han viste ingen nåde’. Men for 100 år siden kendte og brugte man det bredere, i udtryk som f.eks. ’Deres Nåde’, ’at lade nåde gå for ret’, ’nådsens brød’ osv.

I udtrykkene ligger mere eller mindre tydeligt, hvad ’nåde’ betyder: at få uden at gøre sig fortjent til.

Man burde straffes, men dommeren lader nåde gå for ret og viser altså barmhjertighed (et andet ældre kirkeligt udtryk) og overbærenhed, og man får lov at gå fri. Selv om man ikke har fortjent det, er man heldig, at dommeren er storsindet og lader én slippe.

Eller nådsens brød, som er at få mad, selv om man ikke har en øre at betale med. Nogen giver én, på trods af at man ikke kan give noget til gengæld. Det er nådigt. 

Når man ikke viser nåde, betyder det, at man ikke viser mildhed og overbærenhed. Man tager ikke hensyn til, at den anden af én eller anden grund ikke kan præstere og yde det, som kræves. Tværtimod holder man benhårdt fast i, at skal man være med i fællesskabet eller i kampen eller på markedspladsen, så skal der præsteres og ydes. Og sker det ikke, ja så er der kontant afregning ved kasse et. Noget for noget og ikke noget for ingenting. Man viser ingen nåde. 

Det er den samme betydning, der ligger i nådesbegrebet, når man ser på det inden for kirken og kristendommen. Her er det Gud, der viser nåde. Han burde straffe os mennesker, vende os ryggen og lade os sejle vores egen sø, fordi vi igen og igen opfører os helt på tværs af det, vi skal.

Men Gud er storsindet. Han tilgiver. Han holder fast ved os, uden at vi har gjort os fortjent til det. Af nåde. Se f.eks. Romerbrevet kap. 3 vers 24 og sammenlign evt. den autoriserede oversættelse med oversættelsen i Den Nye Aftale, hvor man ikke bruger ordet ’nåde’ men i stedet skriver hvad det betyder i den konkrete sammenhæng. Se også f.eks. Romerbrevet kap. 5 vers 2; 2. Korintherbrev kap. 6 vers 2; Galaterbrevet kap. 2 vers 21.

Mange venlige hilsener

Tine Lindhardt

Tine Lindhardt er cand.theol. og biskop over Fyens Stift. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Nåde eller foræring i Romerbrevet 3,22-24

Der er nemlig ingen forskel på folk, ingen lever, som Gud vil have det, og alle er langt fra ham. Alligevel tager Gud imod os - som en ren foræring, og selvom vi slet ikke har fortjent det. Det sker fordi Jesus Kristus har købt os fri.

Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudansk.

Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

Den autoriserede oversættelse fra 1992.