Jesus på korset. Foto: Unsplash.
Urevangeliet er en såkaldt evangelieharmoni, idet den sammenskriver de fire evangeliers fortællinger om Jesus til én historie. Foto: Unsplash.

17.01.2019

Brevkassen: Hvad er ”Urevangeliet”?

Er ”Urevangeliet” en let måde at læse om Jesus på, eller er det et falsum? Læs Jesper Tang Nielsens svar her.
 

Til Bibelselskabet

Urevangeliet udgivet af G. J. Ouseley og oversat til dansk af Klaus E. Berger. Søgning på internettet angiver nye udsagn, som ikke forekommer i biblen, skrevet på aramæisk og gemt af en mand fra essæernes samfund i et buddhistisk kloster i Tibet.

Jeg har for lang tid siden skrevet til min sognepræst, men har ikke fået noget svar.

For det første: Er det en let måde at læse om Jesus, idet det er en fremadskridende fortælling uden ”gentagelse”, som jo af gode grunde sker ved at læse de 4 evangelier?

For det andet: Der er nye budskaber som, at Jesus havde et kærestelignende forhold til Maria Magdalene, Gud anføres i intetkøn, der er ansatser til reinkarnation, og Jesus ”forbyder” at spise dyr(kød).

Hvad skal man tro? Er det et falsum?.

På forhånd tak for svar!

Venlig hilsen
Erik Falkø

*********************************

Kære Erik Falkø,

Mange tak for dit spørgsmål. Faktisk havde jeg aldrig hørt om "Urevangeliet" eller "De Tolv Helliges Evangelium", som det også kaldes. Derfor måtte jeg undersøge det lidt.

Der er ingen tvivl om, at det er et falsum. Det er ikke et evangelium fra de første århundreder, som de fire kanoniske evangelier og mange af de såkaldt apokryfe evangelier er. Så vidt jeg har kunnet finde ud af, blev "Urevangeliet" udgivet af G.J. Ouseley i begyndelsen af det tyvende århundrede og han anses for at være forfatteren. Meget af teksten er dog kopieret fra de fire kanoniske evangelier og der er store ordrette overensstemmelser med den engelske oversættelse i King James bibel. Netop disse overensstemmelser gør også, at en selvstændig oversættelse fra aramæisk er helt usandsynlig. Det håndskrift er der i øvrigt aldrig nogen, der har set. Alle oplysninger om fundet i det buddhistiske kloster er fiktion. 

Teksten er at betragte som en evangelieharmoni, idet den sammenskriver de fire evangeliers fortællinger til en historie. Det er en kendt genre, som der er mange eksempler på, fx "lidelseshistorien" bag i salmebogen. Samtidig er der i "Urevangeliet" episoder, som ikke er kendt fra andre tekster. De handler særligt om dyrevelfærd (Jesus irettesætter folk, der slår deres dyr) og vegetarianisme (fx foregår et af bespisningsunderne ved brød og druer (ikke ved små fisk) og et andet ved hjælp af meloner). Det er bastante eksempler på, at forfatteren har indskrevet sine egne idealer i historien om Jesus. Det er i sig selv meget sjovt at se og i virkeligheden ikke så forskelligt fra andre genskrivninger af evangelierne, uanset hvor gamle de måtte være.

Med venlig hilsen
Jesper Tang Nielsen

Jesper Tang Nielsen er ph.d. og lektor i teologi ved Københavns Universitet. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

 

Hvad er et evangelium?

Evangelium kommer af græsk og betyder ”godt budskab”. Det var oprindelig ikke et religiøst udtryk med et bestemt indhold, men blot en betegnelse for ”gode nyheder”. I Det Nye Testamente bruges ordet ”evangelium” om budskabet fra Gud.

Ofte angives evangeliets indhold som fx i Apostlenes Gerninger kapitel 20,24: ”at vidne om evangeliet om Guds nåde”. Men det kan også stå absolut, dvs. uden indholdsangivelse, se fx Markusevangeliet kapitel 1,15 og Filipperbrevet kapitel 1,27.

Det viser, at ordet allerede i Det Nye Testamente er en ”teknisk betegnelse” for den kristne prædikens indhold.
I Det Nye Testamente bliver ”evangelium” endnu ikke brugt som betegnelse for en bestemt litteraturart.
 

Evangelierne synoptisk opstillet

De fire evangelier synoptisk opstillet; nu i 2. udgave. Velegnet til studiebrug.
Evangelierne
399,95

Forfatter: Niels Hyldahl
Sidetal: 230 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-740-1
Mål: 21,5 x 30 x 2 cm
Udgave: 2. udgave, 2. oplag