Kristus med disciplene
Hvad mon disciplene kaldte hinanden? Maleri: "Christ with his disciples" - af Andrey Mironov. Foto: Wikimedia Commons

19.10.2015

Brevkassen: Hvad kaldte disciplene hinanden?

Vi kender navnene på disciplene, men hvad kaldte de hinanden på aramæisk og hebræisk? Sådan spørger J.M., og Martin Ehrensvärd kommer med et svar.

Til Bibelselskabet

Navnene, vi kender fra evangelierne, kan næppe være de oprindelige - de navne, som Jesus og disciplene kaldte hinanden i det daglige.

Prøver man at gætte, kan Simon Peter måske svare til Shimun Kefas, Jakob til Yakhuv, Johannes til Yohanan, Judas til Yehuda. Men disse navne er nok israelske, mens man i Jesus' (Yosvas?) tid talte aramæisk.

Det ville glæde mig at erfare de egentlige “kaldenavne”.

På forhånd tak og venlig hilsen.

Venlig hilsen

J. M.

*********************************************************

Kære J. M.

Det er et rigtig interessant spørgsmål. Og man kan ikke vide svaret helt præcist, men vi kan pejle os ind på det.

For det første er der spørgsmålet om, hvilket sprog Jesus og disciplene har brugt. Alt tyder på, som du nævner, at aramæisk på det tidspunkt havde vundet stor indpas som talesprog i området. Dog næppe i og omkring Jerusalem, hvor hebraisk tilsyneladende blev talt et godt stykke ind i det andet århundrede e.kr.

Den jødiske oprørsleder Simon bar Kokhba skrev i hvert fald stadig breve på hebraisk i 130’erne e.kr. Men disse breve har et udpræget aramæisk islet, og hebraisk har nok været under kraftigt pres fra aramæisk.

Nå, men hvad kaldte de hinanden?

Jeg vil tro at de fleste navne har været de samme, uanset om man lige var i gang med en samtale på aramæisk eller hebraisk. Jesus har nok heddet noget i retning af Jeshua (det er ikke sikkert at det sidste ‘a’ har været udtalt, men det er sandsynligt at sådanne a’er i hvert fald har været udtalt i Galilæa på det tidspunkt, hvor Jesus levede.

Og jeg vil gætte på, at:

Peter har været kaldt Shimon eller Kefa [uden det græske ’s’ til sidst]

Jakob har været kaldt Jaqow

Andreas har været kaldt Andreas (græske navne var ikke ualmindelige dengang)

Johannes har været kaldt Jokhanan

Filip – FilipposBartholomæus – Bartholomaios

Thomas – Toma

Matthæus – Mattaj

Thaddæus – Thaddeos

Judas – Jehuda

Dit gæt på, at navnene svarer nogenlunde til dagens israelske navne, er ikke dumt. Moderne hebraisk lægger sig nemlig på nogle måder meget tæt op ad tidlig hebraisk, selvom det på andre måder forekommer som et helt andet sprog.

Venlig hilsen

Martin Ehrensvärd

Martin Ehrensvärd er semitisk filolog og lektor ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Se hans brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

De første disciple kaldes

Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han to brødre, Simon kaldet Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. Han sagde til dem: »Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.«

Matthæusevangeliet kapitel 4, vers 18-19.