Treenigheden. Ukendt kunster, 1471.
Gud, duen og Jesus – en klassisk fremstilling af treenigheden. Maleri af ukendt kunstner, 1471.

21.03.2019

Brevkassen: Hvad siger Bibelen om den treenige Gud?

Hvorfor døber man i ”Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”?  Står der noget om det i Bibelen eller er det noget kirken selv har fundet på?

Kære brevkasse.

Jeg vil gerne vide, hvorfor man døber i ”Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”?  Står der noget om det i Bibelen eller er det noget kirken selv har fundet på?

Hilsen fra Anna

**************************************************

Kære Anna.

Du spørger, hvorfor man egentlig døber i ”Faderens, Sønnens og Helligåndens navn” – står der noget om det i Bibelen eller er det noget kirken selv har fundet på?

Ja, det står faktisk i Bibelen, nærmere bestemt helt ved slutningen af Matthæusevangeliet, hvor den opstandne Jesus sender disciplene ud i verden. Den såkaldte ”missionsbefaling” indeholder også et bud om at døbe ”i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”: 

”Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden.  Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende« (Matthæusevangeliet 28,17-20)

Samtidig tyder meget på, at disciplene og de allerførste kristne har døbt ”i Jesu navn”, for sådan hedder det hos Paulus (fx Romerbrevet 6,3 og Galaterbrevet 3,27) og i Apostlenes Gerninger (2,38). Men når der døbes ”i Jesu navn” døbes man samtidig til Jesus som sendt af Faderen og vejledt af Helligånden. Så derfor er det ikke sikkert, at der ligger en meningsmæssig forskel her.

Sådan så man i hvert fald ikke på det i den tidlige kirke. I skriftet Didake, der antagelig stammer fra begyndelsen af 100-tallet, er der en tydelig forskrift om at døbe ”i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” (kap. 7). Men lidt senere står der, at man skal være døbt ”i Herrens navn” (kap. 9). Så man har set det som en sammenhæng, og ikke som en forskel. 

Med venlig hilsen
Niels Henrik

Niels Henrik Gregersen er ph.d. og professor i samtidsteologi ved Københavns Universitet. 

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

 

Hvad er Didake?

Didake, græsk ”belæring”, er navnet på et oldkristent skrift, hvis fulde titel er De Tolv Apostles Lære. Det giver sig altså ud for at være af apostolsk oprindelse. Det er det dog ikke, men stammer fra et jødekristent miljø formodentlig i Syrien og er fra omkring 100 e.Kr. Det kan derfor godt indeholde gammelt stof. 

Didake består af i alt 16 kapitler. Kapitel 1-6 rummer en belæring beregnet for dåbskandidater samlet under overskrifterne ”livets vej” og ”dødens vej”. Der er her værd at huske, at dåb i begyndelsen af kirkens historie altid var voksendåb, så der gik en undervisning forud, det såkaldte katekumenat. Resten indeholder anvisninger for gudstjeneste- og menighedsliv.

Didake forstås bedst som en håndbog for menigheder, der lå ude på landet, uden for de store byer.

Far. Søn. Ånd

Giver treenigheden mening? Bibelselskabets Håndbibliotek giver en indføring i begrebet
far søn ånd
119,95

Forfatter: Lars Sandbeck og Rikke Vanggaard
Sidetal: 100 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-933-7