"Last Judgement" - af Stephan Lochner
Dommedag er blevet gengivet utallige gange i kunsten. På billedet ses Jesus på maleriet "Last Judgement" af Stephan Lochner. Kilde: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvad siger Bibelen om dommedag?

Astrid vi gerne vide, hvad man kan læse i Bibelen om dommedag. Lektor Morten Hørning kommer med et svar.

Kære Bibelselskabet

Hvor står der noget i Bibelen om dommedag? Jeg har prøvet at lede selv, men kunne ikke finde noget.

Kh

Astrid

***************************

Kære Astrid

Tak for dit spørgsmål. 

Tanken om dommedag og Gud som dommer findes mange steder i Bibelen. I Det Gamle Testamente fx i slutningen af Esajas' Bog kapitel 65-66 og ikke mindst i Det Nye Testamentes sidste bog Johannes' Åbenbaring, der som helhed handler om Guds styring af historiens gang frem mod den store domsdag (kapitel 20, vers 11-15). 

Et andet udtryk for dommedag er ”Herrens dag”, se fx Esajas' Bog kapitel 13, vers 9; Ezekiels Bog kapitel 13, vers 5 og kapitel 30, vers 3; Joels Bog kapitel 1, vers 15; Amos' Bog kapitel 5, vers 18; Paulus' Første Brev til Thessalonikerne kapitel 5, vers 2; Peters Andet Brev kapitel 3, vers 10

I de tre første evangelier holder Jesus en lang tale mod slutningen af sit liv, der ofte bliver kaldt for den ”apokalyptiske tale”, fordi den beskriver, hvad der skal ske ”ved enden” (jf. Markusevangeliet kapitel 13; Lukasevangeliet kapitel 21 og Matthæusevangeliet kapitel 24).  Guds dom over uretfærdigheden er også vigtig for Paulus, fx i hans store skrift, Romerbrevet kapitel 1-3 (særligt kapitel 2, vers 1-11).

I dag er tanken om dommedag i modvind. Den minder for meget om Middelalderens kalkmalerier i kirkerne og Dantes inferno, der skulle jage skræk i livet på folk. To ting er dog værd at tænke på, før vi fælder dom over dommedag: For det første, i mange kulturer med stor uret og undertrykkelse vil man slet ikke kunne forstå en kærlighed, der ikke har indbygget retfærdigheden i sig. Sand kærlighed rummer dom over uretten. For det andet, i alle tilfælde, hvor Bibelen beskriver dommen og dommedag, er den ikke det vigtigste eller et mål i sig selv. Det er derimod Guds frelse – tiden efter dommedag som fx beskrevet i Johannes' Åbenbaring kapitel 21-22.

Med venlig hilsen

Morten Hørning Jensen 

Morten Hørning Jensen er ph.d. og lektor på Menighedsfakultetet. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Dommedag

Dommedag betegner i flere religioner en dag, hvor alle mennesker dømmes efter deres handlinger til enten en form for himmel eller helvede.

Nogle kristne opfatter dommedag bogstaveligt, som en dag, hvor Jesus virkelig vil komme tilbage og dømme mennesker. Andre kristne opfatter dommedag, som et udtryk for den daglige udfordring, der ligger i næstekærlighedsbuddet om at tage sig af sin næste. I den sammenhæng går den enkeltes verden under i hverdagen, når den kristne svigter sin næste.