Hvad siger Bibelen om prostitution?
Farvet version af "The Whore of Babylon" fra Martin Luthers oversættelse af Bibelen fra 1534. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvad siger Bibelen om prostitution?

Karen vil gerne vide, hvad Bibelen fortæller om prostitution. Sognepræst Lisbet Kjær Müller hjælper med et svar.

Til brevkassen

Hvad siger Bibelen om prostitution?

Karen

*****************************

Kære Karen

I Det Gamle Testamente kaldes de kvindelige prostituerede for skøger, mens mandlig prostitution ikke nævnes. Prostitution fordømmes skarpt i lovgivningen (3 Mos 19,29; 5 Mos 23,18), og det ses som en plet på familiens ære, hvis en datter eller hustru bliver behandlet som en skøge som i eksemplerne her: "Du må ikke vanære din datter ved at lade hende bedrive hor; landet må ikke hore, så det fyldes af skamløshed." (3 Mos 19,29) og "Ingen israelitisk kvinde eller mand må blive helligskøge" (5 Mos 23,18)

Den løn, en prostitueret får for sin ydelse, må ikke anvendes som betaling i templet (5 Mos 23,19). Men den prostitueredes arbejde har muligvis bestået af mere end bare den seksuelle akt. En babylonsk skøge kunne f.eks. være værtshusholder eller jordemor. Mange af de oplysninger vi har om prostituerede i Det Gamle Testamente, er hentet fra profetisk billedtale, f.eks. Esajas’ Bog og Ezekiels Bog: ”Tænk, at hun skulle blive skøge, den trofaste by!” (Es 1,21). Når skøgen i dette tilfælde fungerer som et billede på noget andet, kan det være svært at afgøre, hvor nøjagtig beskrivelsen matcher de faktiske forhold i datiden.

Luder eller Madonna? 

Når man taler om prostitution og Bibelen, kan meget af dét, som man forbinder med ”det bibelske”, opfattes som ren tolkning. Der er f.eks. en lang tradition for at opfatte Maria Magdalene som prostitueret. Man taler ligefrem om en ”madonna og luder”-konstellation, hvor jomfru Maria symboliserer madonna og Maria Magdalene luderen. Men set i lyset af denne tolkning, er det interessant, at der ikke står noget i evangelierne om, at Maria Magdalene var prostitueret. 

Traditionen har alligevel identificeret den unavngivne synderinde i Lukasevangeliets kapitel 7 som Maria Magdalene, og i år 592 slog pave Gregor den Store fast, at den Maria Magdalene, som gik til graven påskemorgen, var synderinden. På den måde fik man sat en af Det Nye Testamentes mest betydelige kvindeskikkelser i et særligt lys. 

Prostitution som metafor

Den metaforiske brug af prostitution i det religiøse sprog er fremtrædende. Ofte er den prostituerede i Bibelen et symbol på en bredere ”utroskab”, nemlig israelitternes frafald fra deres Gud. Profeten Hoseas kan således skildre Israel som en gift kvinde (gift med Jahve), som er utro og horer med fremmede mænd (andre guder) og stormagter og tager sig betalt for det. Også i Johannes’ Åbenbaring 17 vers 1-6 finder vi denne tanke. Her bruges udtrykket ”Den Store Skøge” som skældsord om f.eks. Babylon, et dæknavn for Rom eller andre storbyer, der lokker folkeslagene til utugt eller med andre ord: dyrkelse af andre guder.

Med venlig hilsen

Lisbet Kjær Müller

Lisbet Kjær Müller er sognepræst i Lindevang Kirke på Frederiksberg. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Støt prostituerede i Danmark og Cameroun

De bibelske fortællinger kan give mange unge kvinder i Danmark og Cameroun en chance for at forlade det ydmygende prostitutionsliv.

Ved at spejle sig i fortællingerne oplever kvinderne, at de er elsket af Gud og har andre muligheder her i livet end at sælge sig selv.

Bibelen er en gave lige ind i hjertet - hvor mange prostituerede kan du hjælpe?

Støt her.