Skilsmisse
Foto: Pixabay

Brevkassen: Hvad siger Bibelen om skilsmisse?

Hvad kan man læse om skilsmisse i Bibelen? Og er det i orden at lade sig skille? Få valgmenighedspræst Nana Hauges svar på det spørgsmål her

Hej Bibelselskabet

Hvad siger biblen om skilsmisse?

Venlige hilsner 

*******************************

Hej

Bibelen har ikke et entydigt syn på skilsmisse.

Ifølge 5 Mosebog er der tilsyneladende  ikke noget kontroversielt ved at opløse et ægteskab – hvis man er en mand, vel at mærke. Af 5 Mosebog fremgår det således, at en mand kan skille sig af med sin hustru, hvis han finder noget skændigt hos hende:

"Hvis en mand gifter sig med en kvinde, men bliver ked af hende, fordi han finder noget skændigt hos hende, og han udfærdiger et skilsmissebrev, giver hende det og sender hende bort, og hvis hun så, når hun har forladt hans hus, går hen og bliver gift med en anden, og hendes anden mand fatter modvilje mod hende og udfærdiger et skilsmissebrev til hende, giver hende det og sender hende bort, eller hendes anden mand, som har giftet sig med hende, dør, da må hendes første mand, som sendte hende bort, ikke gifte sig med hende igen, efter at hun nu er blevet uren. For det afskyr Herren, og du må ikke bringe skyld over det land, Herren din Gud vil give dig i eje" (5. Mosebog, kap. 24, 1-4).

Et eksempel på denne praksis finder vi i Esthers Bog, hvor den persiske kong Ahasverus lod sig skille fra sin dronning, fordi hun nægtede at vise sin dejlighed frem for hans gæster (Esthers Bog, 1).

Moseloven giver således kun kvinden en minimal beskyttelse mod skilsmisse: Det er udelukkende manden forbudt at kræve den, hvis han havde voldtaget kvinden før ægteskabet (5. Mosebog kap. 22, 9), eller hvis han med uret har beskyldt hende for utroskab (5. Mosebog kap. 22, 19).

Skabelsesberetningens ord om, at mand og kvinde skal blive til et kød, afspejler dog det syn på ægteskabet, at det er et livslangt forhold mellem én mand og én kvinde, og at dette forhold mellem de to køn er så stærkt, at det opvejer forholdet til forældre og andre relationer.

Ægteskabets centrale betydning som norm og som sted for erfaringen af en nært forbundethed mellem mand og kvinde fremgår også af den måde, det bruges på i Bibelens billedsprog.

I Bibelen er således ægteskabet et billede på forholdet mellem Gud og Israel (se for eksempel Jeremias' Bog og Hoseas' bog) og siden, i Det Ny Testamente, på forholdet mellem Kristus og menigheden: Menigheden venter på Kristus i billedet af en brudgom (Matthæusevangeliet 25, 1-13).

I Efeserbrevet siges det direkte, at forholdet mellem mand og kvinde er en afspejling af forholdet mellem Kristus og menigheden:

"Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Dette rummer en stor hemmelighed - jeg sigter til Kristus og kirken" (Efeserbrevet 5, 31-32).

Ifølge evangelierne bekræfter Jesus også skabelsesberetningens ord om, at manden og kvinden skal blive til et kød:

”Han sagde: "Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: ’Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød?’ Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille." De spurgte ham: "Hvorfor har Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende?" Han sagde til dem: "Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru, men fra begyndelsen var det ikke sådan. Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud" (Matthæusevangeliet 19, 3-9).

Jesu ord om skilsmisse skal især ses på baggrund af ægteskabslovgivningen, som den så ud i det omgivende samfund (jødisk og romersk). Her var ægteskabslovgivningen i den grad i mandens favør, således at han ganske let kunne skille sig af med en uønsket hustru. Her over for fastslår Jesus, at både manden og kvinden er forpligtet på det livslange ægteskab. På den måde ligestiller Jesus i grunden manden og kvinden i forhold til ægteskabets forpligtelse.

Jesus indrømmer dog, at skilsmisse kan være et vilkår her i verden. Mennesket har loven herom "på grund af hårdhjertethed". På den ene side siger Jesus altså nej, og på den anden side siger han ja til skilsmisse.

Paulus bekræfter Jesu syn på skilsmisse:

"De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand - men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand - og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru" (1. Korintherbrev 7,10-11).

Ifølge Paulus er der dog mulighed for skilsmisse i tilfælde af blandede ægteskaber (1. Korintherbrev 7,12-16).

Som du kan se, er der ikke ét syn på ægteskab og skilsmisse i Bibelen, og derfor er det også svært at svare på dit spørgsmål ud fra det bibelske materiale, vi har.

Til gengæld kan man godt argumentere for, at Bibelen fortæller os noget om, hvordan et ægteskab bør være: det bør nemlig afspejle forholdet mellem Kristus og kirken.

I Efeserbrevet formanes der derfor således: ”Mænd elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og giver sig hen for at hellige den. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme.(…) Dette rummer en stor hemmelighed – jeg sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også at I hver især skal elske jeres hustruer som jer selv og hustruen skal have ærefrygt for sin mand.”

Hvordan elskede og elsker Kristus kirken og menigheden? Jo han tog en tjeners skikkelse på. Han ydmygede sig, ofrede sig og gav sit liv for, at den der hører ham til, skal have EVIGT liv.

På samme måde skal manden altså være villig til at give sit liv hen for sin kone, og på samme måde skal en kvinde elske sin mand, lige så trofast som Kristus elsker kirken. Og det er egentlig slet ikke nogen dårlig rettesnor at have.

I den danske folkekirkelige tradition er der ikke noget bestemt synspunkt på ægteskabslovgivningen i det danske samfund, ligesom præster inden for folkekirken heller ikke er underlagt nogen bestemt samlivsform. Præster i folkekirken kan dog nægte at vie fraskilte.

Venlig hilsen

Nana Hauge

Nana Hauge er teolog og valgmenighedspræst. Se hendes andre brevkassesvar.

Har du et spørgsmål til Spørg om Bibelen? Skriv til spoerg@bibelselskabet.dk.

"Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Dette rummer en stor hemmelighed – jeg sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand."

Efeserbrevet, kapitel 5, vers 28-33

Læs hele kapitlet her