"St. Peter and St. John in Samaria" fra ca. 1918.
Carsten Vang har talt byerne i Bibelen og fundet den by, der bliver nævnt næst flest gange, nemlig Samaria. På billedet ses et møde mellem Peter og Johannes Døberen i Samaria. Foto: Wikimedia Commons.

Brevkassen: Hvilken by er næst efter Jerusalem den mest omtalte by i Bibelen?

Jerusalem er den by, der bliver nævnt flest gange i Bibelen. Men hvilken by bliver nævnt næst flest gange? Sådan spørger Jørgen, og Carsten Vang kommer med et svar.

Til Bibelselskabet

Hvilken by er næst efter Jerusalem den mest omtalte by i Bibelen?

Venlig hilsen
Jørgen

***************************

Kære Jørgen

Det er Samaria, Nordrigets gamle hovedstad, som blev grundlagt af kong Omri af Israel ca. 880 f.Kr. (Første Kongebog kapitel 16, vers 24), og som var Nordrigets hovedstad, indtil assyrerne erobrede byen i 722 f.Kr. og ødelagde den (Anden Kongebog kapitel 18, vers 9-10).

Navnet "Samaria" kan i Bibelen både stå for byen Samaria og for området Samaria, for eksempel i udtrykket "Samarias byer" (Første Kongebog kapitel 13, vers 32). Undertiden kan det være svært at afgøre, om der med "Samaria" menes byen eller landet, for eksempel i Jeremias' Bog kapitel 23, vers 14. Det er derfor vanskeligt at sige med bestemthed, hvor mange gange byen Samaria er omtalt i Bibelen.

Ved at trække de tilfælde ud, hvor Samaria med stor sandsynlighed refererer til Samarias land eller den assyriske provins Samaria, er jeg nået frem til, at byen Samaria omtales ca. 102 gange i den autoriserede oversættelse. I den hebraiske grundtekst til Det Gamle Testamente omtales byen 106 gange. Forskellen mellem de to tal har noget at gøre med, at den autoriserede oversættelse ikke altid oversætter ordret, men kan sige "den" i stedet for at skabe en mere mundret dansk tekst. I disse tal er de gammeltestamentlige apokryfer ikke regnet med.

Jerusalem er så absolut den mest omtalte by i Bibelen og nævnes langt hyppigere end Samaria. Navnet "Jerusalem" optræder 811 gange i den autoriserede danske oversættelse. Men da Jerusalem også kaldes med andre navne i Bibelen, for eksempel Zion eller Jebus, må vi også tælle dem med, hvis vi skal have et indtryk af, hvor ofte byen omtales. Ved at gøre det når vi frem til, at byen nævnes i alt 987 gange. Spørger vi grundteksten (hebraisk og græsk), finder vi, at Jerusalem med dens forskellige navne er omtalt 956 gange i alt.

Den by, som kommer ind på tredjepladsen, er Hebron, hvor kong David havde sin hovedstad i begyndelsen. Den omtales i alt 76 gange i den danske aut. oversættelse. Hebron er skarpt forfulgt af byen Betel, som i den danske bibel optræder 75 gange (hvis vi tæller dens smædenavn "Bet-Aven" med).

Til sammenligning kan nævnes, at Betlehem nævnes 50 gange i Bibelen, mens Kapernaum bliver omtalt 16 gange.

Venlig hilsen
Carsten Vang

Carsten Vang er teolog og lektor i Det Gamle Testamente ved Menighedsfakultetet. Læs hans brevkassesvar her.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Samaria grundlægges

Første Kongebog kapitel 16, vers 23-24:

Judas konge Asas enogtredivte regeringsår blev Omri konge over Israel, og han regerede tolv år; i Tirsa regerede han seks år. v24  Så købte han Samaria-bjerget af Shemer for to talenter sølv, og han byggede på bjerget og kaldte den by, han havde bygget, Samaria efter bjergets tidligere ejer Shemer.