Bibelen
Ved første øjekast kan vers 7 være svært at få øje på i Johannes' Første Brev kapitel 5. Men det er der!

04.05.2017

Brevkassen: Hvor er vers 7 i den danske oversættelse?

Lisbeth kan ikke finde vers 7 i Johannes' Første brev kapitel 5. Bibelselskabets panelist Geert Hallbäck leverer en god forklaring.

Kære Bibelselskab

Når jeg kigger på Johannes' Første Brev kap. 5, så kan jeg ikke finde vers 7, som jeg dog kan læse i KJV (King James' Version): "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one".

Hvorfor findes vers 7 ikke i den danske bibel, vers 7, som dog siger ret så meget, især når man dernæst læser vers 8 i KJV: "And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one."

7. vers synes da som et væsentlig vers, ikke?

Venlig hilsen
Lisbeth

******************************************

Kære Lisbeth

Jeg kan berolige dig med, at vers 7 findes i de danske oversættelser. Når du ikke kan se det, skyldes det en typografisk finurlighed. I den autoriserede danske oversættelse fra 1992 er versene anbragt i margen, til venstre for teksten. Det er gjort, for at tallene ikke skal forstyrre den fortløbende læsning af teksten. I stedet er skiftet fra et vers til det næste markeret i teksten ved en diskret lille streg på tværs. Hvis du ser godt efter, kan du i den linje, der står 8 ud for, se to af den slags streger. Det markerer, at der er to versskift på linjen, nemlig mellem vers 6 og 7 og mellem vers 7 og 8. Da der i margen kun er plads til ét vers-nummer, har man i den autoriserede danske oversættelse fra 1992 anført det sidste vers, der begynder på den pågældende linje, det vil i dette tilfælde sige vers 8. Men vers 7 findes altså – det er teksten mellem de to små streger.

Det er et meget kort vers, som man nemt kommer til at overse. Det består kun af ordene: "For der er tre, som vidner". Når du i King James' Version (KJV) kan læse en længere tekst, er forklaringen, at KJV her vælger at oversætte den latinske tekst, der er længere end den græske tekst. Denne udvidelse af teksten angår ikke kun vers 7, men også vers 8. I den latinske tekst læser man (idet jeg anfører tilføjelserne i skarp parentes): "For der er tre, som vidner [på jorden]: Ånden og vandet og blodet, og de tre bliver til ét [i Kristus Jesus, og der er tre, som vidner i himlen: Faderen og Ordet og Ånden]". Denne tekst støder man på for første gang i en latinsk oversættelse af Det Nye Testamente fra omkring 380 e. Kr. Først i langt senere græske håndskrifter kan man læse en tilsvarende lang tekst. 

Der er derfor i dag ingen bibelforskere, der beskæftiger sig med tekstkritik, dvs. studiet af håndskrifterne og rekonstruktionen af den sandsynligvis oprindelige tekst, der betvivler, at den længere tekst er en sen tilføjelse til den oprindelige tekst.

Den lange tekst i vers 7-8 kaldes i fagvidenskaben for 'comma Johanneum', Det latinske ord 'comma' bruges her i betydningen 'del af en større sætning'. Udtrykket betyder altså noget i retning af 'den johannæiske bisætning'. 'Comma'et' er sandsynligvis tilføjet til den oprindelige tekst for at bringe bibelteksten i overensstemmelse med læren om den treenige Gud, der blev formuleret som dogme i løbet af 300-tallet.      

Princippet for den autoriserede danske oversættelse fra 1992 er at oversætte den græske tekst, der i dag regnes for den tekstkritisk bedste. I dette tilfælde er det altså den korte version, som man finder i alle de ældste græske håndskrifter.

Med venlig hilsen
Geert Hallbäck

Geert Hallbäck er teolog og tidligere lektor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet. Han er desuden en af hovedkræfterne bag Den Nye Aftale og Studiebibelen.

Se Geert Hallbäcks andre brevkassesvar her.

Section of 'Madonna of the Magnificat' - Sandro Botticelli

Find flere brevkassesvar om bibeloversættelse

Bibeloversættelse rejser til stadighed en lang række spørgsmål.

Læs andre svar om oversættelse her.