"The Great Flood" af Bonaventura Peeters
Det var menneskernes ondskab, der fik Gud til at udslette - næsten - hele jorden med en vandflod i Første Mosebogs fjerde kapitel. Maleri "The Great Flood" af Bonaventura Peeters. Foto: Wikimedia Commons.

Brevkassen: Hvor finder man had og ondskab i Bibelen?

Hej Bibelselskabet

Jeg vil høre, om der er nogen steder i Bibelen, der hentyder til rendyrket ondskab eller indirekte ondskab. Kan I påpege nogle bibelske historier om had?

Venlig hilsen Lea

 ---------------

Kære LeaTak for dine spørgsmål.

I forhold til spørgsmålet om rendyrket eller absolut ondskab bør man skelne mellem Det Gamle og Det Nye Testamente. I Det Gamle Testamente er Gud (Jahve) den eneste rigtige magt i verden. Derfor er der intet i verden, der ikke på en eller anden måde kommer fra Gud, og det gælder altså også ondskab og ulykker. Et godt eksempel er indledningen til Jobs bog, hvor Job rammes af alskens ulykker. Bag ulykkerne står ”Satan” (’modstanderen’ på hebraisk), men Satan arbejder for Gud, og handler på hans befaling. I Det Gamle Testamente er der altså ikke nogen selvstændig ’ond magt’, fordi alt i sidste ende stammer fra Gud. I Det Nye Testamente har Satan eller Djævelen i højere grad fået en selvstændig rolle, og han optræder som Jesus’ modstander, eksempelvis i historien om fristelsen i ørkenen i Matthæus 4,1-11. Der er ikke tale om fuldbyrdet metafysisk dualisme i Det Nye Testamente, dvs. et verdenssyn, hvor en god og en ond guddom kæmper imod hinanden, men det snerper, og Satan eller Djævelen er en meget håndgribelig repræsentant for den ondskab, som det eller de gode skal bekæmpe. Se eksempelvis beskrivelsen af Gud, der besejrer Satan, og kaster ham i en ildpøl, i Johannes’ Åbenbaring 20,1-10.

Ifølge Bibelen er ondskab det samme som at handle i uoverensstemmelse med Guds vilje eller lov. I 1 Mosebog 6,5 kan man læse, at menneskene på jorden kun handlede ondt. Vi får ikke at vide, hvad ondskaben består af, men Gud straffer verden, og sender vandfloden, der skal udslette alt liv.

Der er talrige eksempler – især i Det Gamle Testamente – på personer, der opfører sig meget ’menneskeligt’, og udfører handlinger, som kan kaldes onde. Kain bliver så jaloux på sin bror, Abel, at han slår ham ihjel i 1 Mosebog 4, Josefs brødre smider deres lillebror i en brønd, for derefter at sælge ham som slave i 1 Mosebog 37, og dronning Jezabel stjæler Nabots vingård i 1 Kongebog 21. Disse historier kan man vel godt kalde eksempler på indirekte ondskab. De er i hvert fald eksempler på mennesker, der reagerer på nogle meget menneskelige impulser, såsom misundelse, hævntørst og grådighed.

En anden meget menneskelig følelse er had, som du også spørger til, og had støder vi da også på i Bibelen. Et godt eksempel på had mellem mennesker er historien om Amnon og Tamar i 2 Samuelsbog 13. Amnon er ved at gå til af begær efter sin halvsøster, Tamar, og derfor voldtager han hende. Efter voldtægten hader Amnon Tamar ”mere end han nogensinde havde elsket hende” (v. 15), og han får sine tjenere til at smide hende ud. Tamar er helt ødelagt af sorg, og forbrydelsen får Tamars anden bror, Absalom, til at hade Amnon, og Absalom hævner sig på ham, og dræber ham.

Det er interessant, at Gud også hader. Gud hader eksempelvis afgudsdyrkelse (5 Mos 12,31) og tempelkult udført af uværdige tilbedere (Am 5,21), og Kristus hader vranglære (Åb 2,6).

Med venlig hilsen

Anne Katrine de Hemmer Gudme

Anne Katrine de Hemmer Gudme er professor MSO i Det Gamle Testamente ved Københavns Universitet. Se hendes andre brevkassesvar.

Har du et spørgsmål om Bibelen? Send dit spørgsmål til spoerg@bibelselskabet.dk

Se brevkassens panel