"The Rebellious Slave" af Michelangelo Buonarroti (ca. 1475-1564). Findes på Louvre, Paris.
Trælle optræder i Bibelen på forskellig vis - eksempelvis kan man være en Guds træl. Statuen "The Rebellious Slave" er af Michelangelo Buonarroti (ca. 1475-1564). Findes på Louvre, Paris. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?

Hvorfor bruger den danske bibeloversættelse ordet "træl," mens King James Bible bruger ordet "servant," der betyder tjener? Sådan spørger Stefan, og lektor Søren Holst hjælper med et svar.

Kære Bibelselskabet

Der er noget, der har undret mig, når man sammenligner dansk og engelsk oversættelse af Bibelen.

Det drejer sig om de steder, hvor den danske oversættelse benytter 'træl'.'King James Bible' benytter ordet 'servant', der snarere betyder 'tjener'.

Dog er der nogle steder, hvor herre/slave forholdet tydeliggøres ved, at der gøres opmærksom på, at tjeneren er købt.

Er det det samme hebraiske ord, der bruges alle steder, eller er der forskel for eksempel på de steder, hvor det af den engelske oversættelse fremgår, at det er en handlet person (træl) og de, hvor dette ikke fremgår?

Venlig hilsen 
Stefan

***************************

Kære Stefan

Det er den samme hebraiske glose (ævæd), og der var nok i alle tilfælde tale om, at den pågældende blev ejet af et andet menneske, der kunne sælge ham videre.

Men man kunne udmærket være ”træl” (eller ’slave’, som vi har skrevet i Bibelselskabets nye oversættelse "Begyndelsen og Tænkeren") og alligevel have en højtstående og betroet position i sin ejers husstand. Det er jo for eksempel tydeligvis tilfældet i 1 Mos kap. 24, hvor slaven bliver sendt ud for at afgøre vigtige forretninger på sin ejer Abrahams vegne.

Man skal altså ikke nødvendigvis alle steder forstå en ”træl” eller ”slave” som en undertrykt stakkel, sådan som vi umiddelbart gør, når vi tænker på slaver i amerikanske bomuldsplantager.

Nogle steder kan et menneske også kaldes for ”Guds slave” (se fx 1 Mos 24,14 og 26,24) og det ser nærmest ud som en hædersbetegnelse, der beskriver vedkommende som en from mand, der levet i et nært forhold til Gud.

King James-oversættelsen er jo fra 1611, og det engelske sprog har udviklet sig voldsomt på de 400 år, så man kan ikke altid regne med, at det engelske betyder det samme som i dag.

Med venlig hilsen
Søren Holst

Søren Holst er ph.d. og lektor i teologi på Københavns Universitet og en af oversætterne bag "Begyndelsen og Tænkeren" - Bibelselskabets nudanske oversættelse af Første Mosebog og Samuels Bog. Læs hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Træl på betroet opgave

Trællen tog nu ti af sin herres kameler, og han tog alt godt med fra sin herre. Så begav han sig på vej til Nakors by i Aram-Naharajim. Ved brønden uden for byen lod han kamelerne lægge sig; det var hen imod aften, ved den tid kvinderne går ud for at hente vand. Så bad han: »Herre, min herre Abrahams Gud, vis den godhed mod min herre Abraham, at det må lykkes for mig i dag. Her står jeg ved kilden, hvor byens unge kvinder kommer ud for at hente vand. Når jeg nu siger til en pige: Ræk mig krukken, så jeg kan få noget at drikke, og hun svarer: Drik bare! Jeg vil også give dine kameler vand, så er det hende, du har bestemt til din tjener Isak. På den måde kan jeg vide, at du viser godhed mod min herre.«

Første Mosebog, kapitel 24, vers 10-14.

Læs hele kapitlet om trællens betroede opgave her.