"Christ's appearing to Mary Magdalene after the Resurrection" fra 1835 af Alexander Andreyevich Ivanov (1806-1858).
Jesus og Maria Magdalene på et billede af kunstneren Alexander Andreyevich Ivanov fra 1835. Foto: Wikimedia Commons

09.03.2015

Brevkassen: Hvordan optræder kvinder i Bibelen?

Er det tilfældigt, at der er så mange flere mænd end kvinder i Bibelen? På hvilken måde optræder kvinder i Bibelen, og har de rettigheder? Hvorfor var det kvinden Eva, der var skyld i menneskets første synd? Sådan spørges der i Bibelselskabets brevkasse, og teolog Lisbet Kjær Müller giver et svar.

Hej Bibelselskabet

Er det tilfældigt, at der er så mange flere mænd end kvinder i Bibelen? På hvilken måde optræder kvinder i Bibelen, og har de rettigheder? Hvorfor var det kvinden Eva, der var skyld i menneskets første synd?

På forhånd tak for svarene

Fra Christina

**********************************

Kære Christina

Nej, det er ikke tilfældigt. Bibelen er blevet til for flere tusind år siden i et patriarkalsk samfund. For at sige det lidt populært er den skrevet af mænd for mænd. Det Gamle Testamentes officielle syn på kvinden kommer til udtryk i 1 Mosebog kap. 1-2, hvor det siges, at kvinden er skabt af manden og som hans ”medhjælp”. I kap. 3 fortælles, hvordan Eva af slangen blev lokket til at spise af frugten af kundskabens træ og også fik Adam til det. Det var netop det træ, Gud havde sagt, at de ikke måtte spise af. Straffen for denne ulydighed bliver døden, og de jages ud af Edens have, så de ikke kan spise af livets træ.

Kvindens position i det gamle Israel

Fortællingen siger noget om synet på kvinden i det gamle Israel. Samtidig er det kvinden, der føder og dermed skaber nyt liv. Og det er først med hende, at Adam hæves op over dyrenes stade. Det er først kristendommen, der med sin kønsforskrækkelse så massivt tolker Evas ulydighed som synd ofte knyttet til kønnet, og vi får læren om arvesynd. Men det står der ikke noget om i Bibelen.

Der var i lovgivningen strenge regler for eksempel for kvindens utroskab, som man for eksempel kan læse i 4 Mosebog kapitel 5,11-31. Andre steder prises den dygtige husmor og den smukke elskerinde, men der er også steder med hårde domme over kvinden, for eksempel i Prædikerens Bog kapitel 7,23-29. Men netop dette viser, at kvinden i jødedommen i høj grad også kunne optræde som en selvstændig personlighed.

Kvinden i Det Nye Testamente

I Det Nye Testamente er det overordnede syn på kvinden som i Det Gamle Testamente. Men samtidig er der en spænding. Vi hører om flere kvinder blandt Jesu disciple f.eks. Maria Magdalene, Salome og Susanna, og det var kvinder, der ude ved graven påskemorgen modtag opstandelsesbudskabet. Paulus havde kvinder som medarbejdere for eksempel Føbe (Rom 16,1), og det fremgår af 1 Korinterbrev, at både kvinder og mænd profeterede ved gudstjenesterne. Samtidig formaner Paulus i samme brev kvinderne til at tie i forsamlingen -  måske har de siddet og snakket!

Den ældste kirke delte antikkens syn på kvinden

Alt i alt må man sige, at den ældste kirke delte det syn på kvinden, som var almindeligt i den antikke verden. Biologisk var hun en ufuldkommen mand og gjort af en blødere stof, en svagere konstruktion. Endelig er det værd at lægge mærke til, at kvinden kan være et symbol på menigheden i forlængelse af Paulus' tale om, at menigheden er trolovet med Kristus. For eksempel tror jeg, vi skal forstå Maria Magdalene og i det hele taget kvinderne ved graven i forlængelse af denne forestilling om brud og brudgom, hvor menigheden er bruden og Kristus brudgommen - altså et kærlighedsforhold mellem Gud og mennesker. Efterhånden som kirken blev en institution og fik indflydelse, blev kvindernes betydning fortrængt.

Venlig hilsen

Lisbet Kjær Müller

Lisbet Kjær Müller er sognepræst i Lindevang Kirke på Frederiksberg i København og har blandt andet skrevet en bog om Maria Magdalene. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Eva bliver skabt

Gud Herren sagde: »Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham.« Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det, mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham.Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Da sagde Adam:»Nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget.«Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.

Første Mosebog, kapitel 2, vers 18-24.

Læs hele kapitlet her.