Bøn
Som forældre og bedsteforældre kan man præsentere børn for bøn i praksis gennem takkebønnen ved måltidet, Fadervor om morgenen eller en del af aftenritualet, fortæller generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende og cand.theol. Robert Bladt. Foto: Colourbox

Brevkassen: Hvordan skal man lære at bede aftenbøn?

En bedstemor vil gerne vide, hvordan hendes børnebørn lærer at bede aftenbøn. Generalsekretær for Kristeligt Forbund for Studerende Robert Bladt hjælper med et svar.

Til Bibelselskabet,

Jeg har et barnebarn, der skal konfirmeres 9. maj 2015. Hvordan lærer præsten dem at bede aftenbøn? Hans storebror lærte intet, og han beder ikke bøn. Men det kan være, at hvis de kommer ud for sorger, at de så kan finde på at bede til Gud, som jeg har gjort fra barnsben. Føler, at Gud hører mig. Får ofte svar tilbage, kan jeg se. Kan ikke gøre noget uden.

En bedstemor

**************************

Kære bedstemor

Tak for dit spørgsmål. Det kan være svært at sige noget generelt om, hvad konfirmander lærer om at bede i deres forberedelsestid. Det vil dog være naturligt for en præst at tage udgangspunkt i Fadervor, den bøn Jesus lærte sine disciple, da de bad ham: ”Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det.” (Lukasevangeliet 11,1) Fadervor er en fantastisk bøn, fordi alle kan lære den udenad og fordi er en hjælp til at vende rigtig mange af dagens og livets situationer til bøn.

Jeg tror, du har ret i, at sorger kan drive os til at bede. I hvert fald forudsætter bøn, at jeg er afhængig af Gud og hans hjælp. Uden den bevidsthed eller erfaring bliver bøn bare til en åndelig præstation og ikke til det, bønnen er beregnet til: At lukke Gud, min himmelske Far, ind i mit liv og lade ham komme til med sin trøst, sit håb og sin frelse.

Det falder nok ikke nogen af os naturligt at bede, for vi vil hellere kunne klare os selv – også når det gælder forholdet til Gud. Derfor er afhængighed af Gud og bøn noget, vi skal lære. Sådan må vi også se på unge og andre, som endnu ikke har lært at bede. Og så må vi spørge, hvordan vi kan være med til at lære dem at bruge bønnens gave.

Som forældre og måske også bedsteforældre kan vi være åbne om vores egne erfaringer med bøn, vi kan lade dem opleve bøn i praksis som takkebøn før eller efter måltidet, Fadervor om morgenen eller som en del af et ritual ved sengetid. Vi kan skabe samling om aftenen med en bøn og en kort refleksion fra en andagtsbog – der findes mange forskellige og til forskellige aldersgrupper. For mange har det været en hjælp at opleve forældres og bedsteforældres bønspraksis, for det giver et forbillede at efterligne.

Jeg håber, det kan lykkes dig at blive et eksempel for dine børnebørn, når det gælder bøn, og at dit barnebarn må få et godt møde med bønnen og sin himmelske Far gennem konfirmationsforberedelsen.

Bedste hilsner

Robert Bladt

Robert Bladt er teolog og forstander på Børkop Højskole samt tidligere generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Bibellæseplanen

Bøn og bibellæsning er nogle af grundstenene i det kristne liv. Med Bibellæseplanen får du et godt redskab til at sætte læsningen i system - både som garvet bibellæser og som nybegynder.