Esajas' bog på engelsk.
Esajas 7,14 er i eftertiden blevet tolket som en forudsigelse af Marias ubesmittede undfangelse, men i den hebraiske tekst betyder ordet alma ikke jomfru, men ung kvinde, fortæller ph.d. og sognepræst Mette Behrndtz. Foto: Pixabay

Brevkassen: Hvorfor er der ingen jomfrufødsel i Esajas' Bog?

ML vil gerne høre mere om oversættelsen af Esajas Bog og får hjælp af sognepræst og ph.d. Mette Behrndtz.

Til Bibelselskabet

Mit spørgsmål består i, hvorfor man har undladt at skrive 'jomfruen skal blive frugtsommelig' i Esajas' Bog 7,14. Det er yderst vigtigt for forståelsen, at det er Guds søn, der fødes. Ligeledes i Esajas 8,3 har man undladt at oversætte 'hurtigt bytte, hastigt rov'. Os som tager Guds ord alvorligt er ikke ligeglade med, hvordan man oversætter, eller om man undlader at skrive det rigtige.

Med venlig hilsen
ML

*******************************

Hej ML,

Det berømte sted i Esajas' Bog 7,14 har fået en virkningshistorie, der kun har lidt med den oprindelige betydning at gøre. Ser vi på den originale tekst, dvs. den hebraiske, som er det sprog Det Gamle Testamente er skrevet på, står der alma, ’ung kvinde’. En jomfru ville på hebraisk hedde betula (se f.eks. Esajas' Bog 62,5).

Esajas’ tid var politisk set en meget urolig periode, ikke mindst for Jerusalems konge Akaz. Han blev ufrivilligt draget ind i en krig, der kaldes den syrisk-efraimitiske krig i 730’erne, og i denne blev han stærkt presset af nabokongerne fra Samaria og Damaskus. Profetien om ’den unge kvinde er gravid’, som der egentlig står i den hebraiske tekst, er derfor blevet tolket som Akaz’ kone, altså dronningen, og stedet skal i Esajas' Bogs sammenhæng tjene til at give kongen håb: På trods af krigen er der stadig en fremtid for det davidiske kongehus.

I den gamle græske oversættelse af Det Gamle Testamente, Septuaginta, har man imidlertid tolket det hebraiske ord for ’ung kvinde’ som jomfru, og Esajas 7,14 er hermed blevet tæt forbundet med læren om jomfrufødslen. Det skyldes ikke mindst Matthæusevangeliet 1,23, hvor profetien tolkes som et udsagn om Jesus.

At Esajas' Bog 8,3 er fastholdt i sin oprindelige ordlyd, Maher-Shalal Hash-Baz, der ganske vist i den autoriserede oversættelse fra 1992 er oversat i en note, 'hurtigt bytte, hastigt rov', skyldes givetvis, at profetens anden søn også nævnes ved navn: Shearjashub, 'en rest vender om' (Es 7,3). De hebraiske navnes betydning er altid central, men på dansk oversætter vi netop navnet og ikke navnets betydning. Når vi for eksempel møder en person med navnet ’Mikael’, vil vi bruge dette navn og ikke sige ’Hvem er som Gud?’, som er navnets betydning på hebraisk.

Med venlig hilsen
Mette Behrndtz

Mette Boddum Førgaard Behrndtz er ph.d. og sognepræst. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Akaz, konge over Juda

Akaz var konge over Juda i 730'erne f.kr.  Han var af Davids slægt og bliver i Matthæusevangeliet nævnt blandt Jesus' forfædre.

Han blev konge som tyveårig og regerede til sin død seksten år senere. Han beskrives som en dårlig konge, der lå i krig med flere folkeslag bl.a. assyrerne og filistrene, ligesom han forsømte sine religiøse pligter og tilbad afguder.

Kilderne til Akaz' historie er primært Anden Kongebog 16, Anden Krønikebog 28 og Esajas' Bog 7-9.