Moses kommer ned fra Sinajbjerget
Moses kommer ned fra Sinajbjerget. Billedet er fra Gustave Dorés Bibel. Foto: Wikimedia Commons

03.05.2016

Brevkassen: Hvorfor er det andet bud blevet ændret?

Christen undrer sig over, at det andet af de ti bud er blevet ændret i den nyeste danske oversættelse af Bibelen. Professor emeritus Kirsten Nielsen hjælper med et svar.

Kære Bibelselskab

Kan nogen hjælpe mig med en forklaring og begrundelse for ændret tekst vedrørende et af de 10 bud?

Jeg er faldet over, at der i oversættelsen af 1931 i Det Gamle Testamente står (som jeg også lærte det i 1958):

Du må ikke misbruge Herren din Guds navn.

Men at den i seneste oversættelse jf. jeres hjemmeside er ændret til:

Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

At misbruge noget, kan efter min mening være meget mere og andet end blot at lyve - reklame eller anden promovering for eksempel behøver ikke være løgn.

Da jeg gik i skole, blev det oversat med stort set kun at omfatte "at bande". Må man godt det nu? - sige s'Gu'? - eller "Gud fader bevar mig vel", når det menes som at sværge?

Så jeg forstår ikke, hvorfor man har ændret og således forvansket den hellige skrift - med mindre der da i de tidligste kilder står noget om at lyve eller at fremme løgn - og kun det. Gør der det?

Jeg kan hverken græsk, hebræisk endsige har adgang til gammelt pergament - har kun adgang til min simple bogreol fra gamle dage og internet, hvor ganske meget flyder i rendestenen. Min interesse er rent akademisk - jeg er ikke optaget af det kirkelige fra anden vinkel end den historiske.

Med venlig hilsen

Christen

*******************************************************

Kære Christen

Tak for spørgsmålet om buddet om at sværge falsk.

I den hebraiske tekst står der ordret gengivet:

Du må ikke løfte [dvs. bruge] Jahve din Guds navn til løgn.

Ordet, som jeg her gengiver ved "løgn", bruges også om tomhed og undertiden om falske guder.

Tanken er, at man ikke må aflægge falsk ed. Edsaflæggelse var en vigtig måde at afgøre en retssag på, derfor de strenge krav til at tale sandt i retten. Et samfund bryder sammen, hvis man ikke kan stole på, hvad andre siger.

Oprindeligt var en del af de bandeord, der bruges i dag, jo også en form for edsaflæggelse, hvor man påkaldte sig Gud eller Djævelen som vidne på, at man talte sandt.

Mange vil i dag nok først og fremmest kalde det uæstetisk med den megen banden.

Med venlig hilsen

Kirsten Nielsen

Kirsten Nielsen er professor emeritus i Det Gamle Testamente og en af hovedkræfterne bag den autoriserede bibeloversættelse fra 1992. Læs hendes andre brevkassesvar her.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

De ti bud

Du må ikke have andre guder end mig.

Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

Husk sabbatsdagen og hold den hellig.

Ær din far og din mor.

Du må ikke begå drab.

Du må ikke bryde et ægteskab.

Du må ikke stjæle.

Du må ikke vidne falsk mod din næste.

Du må ikke begære din næstes hus.

Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.

Se buddene i Bibelen.